Historie na internetu
  

abcHistory.cz › StředověkSTŘEDOVĚK


Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice Dějiny a historie středověku


›› Husitika
›› Prvotisky

Historická epocha středověku zahrnuje období od roku 476 do roku 1492. Rubrika Středověk obsahuje anotované odkazy na odborné i popularizační stránky zaměřené na období středověku, chápaného obecně jako období začínající rokem 476, kdy zanikla západořímská říše, a končící okamžikem oficiálního objevení Nového světa v roce 1492. V podrubrikách naleznete zejména odkazy na stránky kladoucí důraz na určité epochy. Témata, která je snazší zařadit podle přesnějších kritérií, hledejte spíše v jiných rubrikách.
Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku