Historie na internetu
  

abcHistory.cz › StarověkSTAROVĚK


Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice Dějiny a historie starověku


›› Babylón
›› Egyptologie
›› Řecká říše
›› Římská říše

Rubrika Starověk obsahuje anotované odkazy na odborné i popularizační stránky zaměřené nikoli na určitou specifickou problematiku, ale obecně na období starověkého světa. Stejně jako v obecném povědomí, je i zde pod termínem starověk chápáno období světových dějin počínaje nejstaršími lidskými civilizacemi Blízkého Východu (oblast Mezopotámie a posléze Egypta) ze 4. tisíciletí př. n. l., (respektive první polovina 1. tisíciletí př. n. l. v oblasti Středozemního moře) až do roku 476, kdy zanikla západořímská říše. V podrubrikách naleznete zejména odkazy na stránky kladoucí důraz na určité epochy. Témata, která je snazší zařadit podle přesnějších kritérií, hledejte spíše v jiných rubrikách.
Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku