Historie na internetu
  


Dějiny Španělska


Španělské království, stát na Pyrenejském poloostrově

Od 2. století př. n. l. postupně ovládl celý poloostrov Řím a jeho představitelé zde zřídili několik provincií. V 8. století ovládli poloostrov muslimové. Španělsko zvané Al-Andalus se stalo nejzápadnější výspou islámského světa, která se roku 929 odtrhla od arabské říše a vytvořila samostatný córdobský chalífát. Víceméně v klidu zde koexistovali Židé, křesťané i muslimové. Později se k moci dostali představitelé katolické víry, kteří začali představitele nekatolických vyznání krutě pronásledovat... Španělsko je parlamentní monarchií.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Kryštof Kolumbus, italsky Cristoforo Colombo, španělsky Cristóbal Colón, (1451 – 20. května 1506) byl italský mořeplavec, novodobý objevitel Ameriky. Komentovaný portrét politika a člověka.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Komentované dějiny Španělska.


  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Španělská občanská válka (VII/1936–IV/1939) patří k nejkrvavějším, ale i nejnepřehlednějším konfliktům 20. století, zároveň jde o válku která na velmi dlouhou dobu hluboce rozdělila nejen španělskou společnost. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Nagasaki a Hirošima - atomový útok; Stalinismus; Válka o Falklandy 1982; Olof Palme; Kambodža; Španělská revoluce 1936-1939; Osmanská říše - Rozklad; Amerikanizace Německa; Zahraniční politika USA; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Černošské hnutí v USA; Brežněv a východní Evropa; Japonsko; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Itálie; Václav Šašek z Bířkova a Meziboří - Cestopis; Hynek z Poděbrad; Renesanční zámky; Dobytí Peru; Benvenuto Cellini; Jean Bodin; Michelangelo; Niccolo Macchiavelli; Sjednocení Pruska; J. J. Rousseau; Katolická církev v době reformace; Kryštof Kolumbus; Třicetiletá válka; Brazílie; Thomas More - Utopia; A. S. Piccolomini - Pius II.; Ruské impérium v 18. století; Polsko v 18. století; Litva v 14.-17. století. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Španělsko v 15. století; Bernard z Clairvaux; Italské městské státy; Středověké mnišství; Politická situace Španělska v 8.-15. století; Píseň o Rolandovi; Bitva u Bouvines a Filip II. August; Vrcholný a pozdní středověk v západní Evropě; Stoletá válka; Fridrich I. Barbarossa; Filip II. August; Dagobert I.; Kategorie středověké kultury; Intelektuálové ve středověku. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.castillosasociacion.es

Oficiální stránky Sdružení. Základní informace, stavby hradů na území Španělska, publikace, možnost vyhledávání. Španělsky, částečně anglicky.