Historie na internetu
  


Dějiny Slovenska


Slovenské Uhersko, Slovenský štát a Slovenská republika

Slovenská republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Do roku 1992 bylo součástí Československa.
www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Andrej Hlinka a Jozef Tiso. Slovenský štát a klerofašismus.


  www.kosztolanyi.com

Privátní server shromažďující údaje k problematice: genealogie, heraldika, šlechta a související. Kalendář akcí, tématické články, historické pohledy a rytiny (hrady, zámky, veduty), historické mapy, šlechtické rody (databáze), sídla šlechty, pečetě měst a obcí, symboly Rakousko-uherské monarchie (vlajky, vyznamenání, korunovační klenoty, znaky R-U), portréty členů šlechtických rodů. Slovensky, anglicky, francouzsky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Slovenský Štát během druhé světové války. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Kosmova kronika česká; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae; Nauka o pramenech; Archivum coronae regni bohemiae; Magnae Moraviae fontes historici; Codex iuris municipalis regni Bohemiae; Husitské Čechy; Vrcholný a pozdní středověk v západní Evropě; Kategorie středověké kultury. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Chruščov; Brežněv a východní Evropa; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. František Palacký 1868-1876; Svitavy 1849-1918; Revoluce 1848; České dějiny 18.-20. století; Domovské právo ve starém Rakousku; Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století; Národní museum; Král železnic Bethel Henry baron von Strousberg a Rokycansko; František Josef I.; Z počátků moravského sociálního zákonodárství; Dolní vrstvy v 19. století; Česká pasivní politika v 70. letech 19. století; Moravská společnost a Velká francouzská revoluce; Čechy a Kraňsko 1860-1914; Napoleon; Dohoda a Trojspolek; Code civil - Občanský zákoník ve Francii; Vídeňský kongres; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.donaumonarchie.com

Rakousko-Uhersko – Stránky věnované historii monarchie. K nahlédnutí mapa z r. 1914, vyznačeno území tehdejších státních zřízení. Dále přehled území z období Rakouska-Uherska: Bosna a Hercegovina, Čechy, Bukovina, Dalmácie, Haliči apod. Německy, anglicky, francouzsky.

  www.zamky.sk

Nekomerční stránky určené milovníkům památek a turistům. Hrady, zámky, opevnění, kostely a další podobné stavby podle abecedy; turistické informace, přístup k jednotlivým památkám, mapy a plány turistických tras, fotografie památek, stručná historie jednotlivých památek, pojmový slovník. Slovensky.

  www.hrady.sk

Neziskový projekt shromažďující a zpřístupňující informace o slovenských hradech, zámcích a pevnostech. Základní informace o projektu, seznam památek, mapy, fotografie, popularizační články, kalendář akcí, jednoduchý slovník. Slovensky.

  www.astrohk.cz

Sekce stránek Hvězdárny a planetária Hradec Králové; online katalog slunečních hodin. Evidence slunečních hodin, fotografie, komparace vybraných číselníků, informace o projektu, novinky, statistiky, odborné články, bibliografie, vybídka k dalšímu doplňování katalogu. Česky, anglicky, německy, francouzsky, polsky.

Archivy / Archives
www.civil.gov.sk

Sekce stránek Ministerstva vnitra SR - sekce veřejné správy. Adresáře státních a jiných archivů na území Slovenska, seznamy, odkazy na webové stránky archivů (Slovenský národní archiv - SNA; Archiv hlavního města SR Bratislavy; státní archivy Bratislava, Nitra, Bytča, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Levoča, Prešov, Košice), základní informace o slovenském archivnictví, relevantní legislativa, zpřístupnění, metodické návody, registrace (správa registratury), heraldika (heraldický registr). Slovensky.