Historie na internetu
  


Woodcraft, Skauting, příroda


Historie Skautingu, Woodcraftingu, hnutí Wandervogel a jiných podobných

Woodcraft je slovo pocházející z angličtiny a je překládáno jako „zálesácká dovednost“. Woodcrafterské hnutí inicioval kanadský ilustrátor a spisovatel Ernest Thompson Seton. Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel) je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek britského generála Roberta Baden-Powella.

cover knihy

Existoval skutečně Jan Tleskač? A kdo jako první na světě sestrojil létající kolo? Kdo vyrobil ježka v kleci a kde se Jaroslav Foglar inspiroval při psaní svých stínadelských románů? – To jsou otázky tradované už několik desetiletí. Dostali jste na ně ale někdy uspokojivou a ucelenou odpověď? Nyní ji možná máte na dosah ruky. Kniha, která vyšla na konci roku 2010, obsahuje řadu málo známých, nebo zcela neznámých technických, ale čtivých informací a velké množství fotografií. Inspirační zdroje Jaroslava Foglara, vliv jeho díla na pozdější generace, stopy jež končí v budoucnosti... Další informace najdete na webu Vontove.org.

Mnoho se spekulovalo o tom, kdo byli předobrazy Rychlých šípů, Vojtěcha Vonta, Jana Tleskače a dalších hrdinů. Něco je obecně známo. Něco bylo publikováno v běžně nedostupném tisku. Něco zůstává utajeno. Kniha Mýtus zvaný Stínadla shrnuje vše doposud známé a podstatné. Současně s tím přidává i další důležité informace.


aneb Junák – svaz skautů a skautek ČR a Svaz skautů a skautek České republiky jsou dvě různé organizace

Junák – svaz skautů a skautek ČR

Junák – svaz skautů a skautek ČR je česká větev mezinárodního skautského hnutí, jehož vznik spadá do počátků 20. století. Cílem původního skautingu byla snaha zážitkovou formou vštěpovat dětem i mládeži disciplínu a určité mravní zakotvení, které by jim bylo užitečné v dospělém životě.

Číst celý článek ... ››


sborník o životě Miloše Zapletala

Recenze knihy: ZET – Miloš Zapletal. Editor Ivo Jirásek. 1. vydání. Univerzita Palackého, Olomouc 2010, 333 s. Součástí knihy je obsáhlý materiál Pět životů z pera samotného Miloše Zapletala.

Číst celý článek ... ››


Tajemná Stínadla a Jaroslav Foglar ve skutečnosti

Recenze knihy: Miloš Dvorský: Mýtus zvaný Stínadla. Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – Realita versus fikce. 1. vydání. NZB, Praha 2010, 224 s.

Číst celý článek ... ››


sborník o životě Jaroslava Foglara

Recenze knihy: Fenomén Foglar. Editor Ivo Jirásek. 1. vydání. Prázdninová škola Lipnice, Praha 2007, 477 s.

Fenomén Foglar – Hned dva sborníky s velice podobným názvem jsou spojeny s fenoménem Foglar a byly připraveny krátce po sobě během roku 2007. Nám se dostaly do rukou v rámci redigování knihy Mýtus zvaný Stínadla. První sborník vydala roku 2007 Prázdninová škola Lipnice, druhý vyšel roku 2008 v péči Památníku národního písemnictví.

Číst celý článek ... ››


sborník Památníku národního písemniství na téma Foglar

Recenze knihy: K fenoménu Jaroslav Foglar. Sborník příspěvků z konference Fenomén Jaroslav Foglar. Památník národního písemnictví, 17. září 2007. Redaktorky sborníku Růžena Hamanová, Dorota Lábusová. 1. vydání. PNP, Praha 2008, 230 s.

Číst celý článek ... ››


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Ransome (1884–1967) byl spisovatelem, novinářem, vědcem, cestovatelem a námořníkem. Proslavil se zejména řadou knih o Vlaštovkách a Amazonkách, kde barvitě líčil zážitky dětí na jezeře i na souši. („Boj o ostrov“, „Trosečníci z Vlaštovky“, „Zamrzlá loď kapitána Flinta“, „Petr Kachna“ aj.).


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Vznik skautingu, historie organizace Junák v Česku.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Odkaz Jaroslava Foglara. Host: Jiří Stegbauer, publicista a nakladatel.


  www.skaut.org

Sekce stránek Skaut.org, která je zaměřena na účelem poskytování informací o českém skautském hnutí široké veřejnosti a poskytování internetových služeb českým skautům. Základní informace: Co je to skauting, základní fakta o světovém skautingu, kořeny a dějiny skautingu, český skauting, odlišnosti, skautský slib, významné osobnosti (Ernest Thompson Seton, Robert Baden-Powell, Olave Baden-Powell, Antonín František-Benjamín Svojsík, Anna Berkovcová), skautské symboly (Heraldická lilie, Psohlavci aj.), táboření, družinový systém, skautský pozdrav podáním levé ruky, podsadový stan a podobně. Česky.

  www.blisty.cz

Rozhovor s Vlastislavem Tomanem na stránkách internetového deníku Britské listy. Vlastislav Toman (*1929) byl přes třicet let šéfredaktorem časopisu „ABC mladých techniků a přírodovědců“ (tzv. Ábíčko). Dokázal z něj vybudovat časopis, jehož přílohy, vystřihovánky a komiksy se staly legendou. Letos vydal paměti s názvem „Můj život s ABC“. Rozhovor o Ábíčku, o fenoménu Jaroslav Foglar, o komunistické straně a o dnešních časopisech pro mládež. Česky.

Po zveřejnění rozhovoru následovala ještě polemika Jana Paula, na níž reagoval V. Toman.

  www.mvcr.cz

Sekce stránek Skaut.org, která byla založena za účelem poskytování informací o českém skautském hnutí široké veřejnosti a poskytování internetových služeb českým skautům. Oddíl věnovaný historii Junáctví (Junák = Český skaut): Antonín František Svojsík, Anna Berkovcová, charakteristické rysy českého skautinku. Česky.

  www.mvcr.cz

Liga Lesní moudrosti - Oficiální prezentace. Základní informace o Lize Lesní moudrosti (LLM), historie, účel a filozofie hnutí. Základní informace o životě a díle E. T. Setona (životopis, bibliografie, fotogalerie). Reprodukce alba fotografií, které bylo v r.1936 věnováno E.T.Setonovi; Kronika berounských Psohlavců z let 1912-1913; Stručná historie indian hobby v Československu a v Čechách; Československý woodcraft. Česky.

  www.cin-centrum.cz

Sekce stránek ČINu (centrum skautských informací) věnovaná historii domácího i světového skautinku. Josef Zikán - Tragická postava Československého skautingu (věřil v možnost sloučení skautských lidí s komunistickým hnutím); Franitšek Němec (katolický skauting); Ervín Lobpreis - Lobin / Ilek (roveři Invančice); Jaroslav Foglar; Karel Průcha - Rolf; Radomír Kadlec alias Láďa Vilemín, Luděk a Roy; Vladimír Kolář - Akela; vztah Foglar - Baden-Powell - Svojsík - Jan Novák; historie krabičky poslední záchrany (KPZ); Mirko Vosátka - Grizzly; Roveři; Ladislav Sitenský; Václav Vodenka; Zdeněk Adler; František Falerski - Bonny; Velen Fanderlik; vztah skauting a katolická církev; skautský odboj a další informace o historii hnutí. Česky.

  www.lomy-amerika.wz.cz

Stránky věnované lomům v lokalitě Český kras (jihozápadně od Prahy). Oblast Velká Amerika (lom Velká Amerika, lom u Kozolup, lom Mexico, lom Kanada), oblast Malá Amerika (lom Staré XII., lom Malá Amerika, lom Modlitebna, liščí lom - tzv. Liščárna nebo také Foxárna, lom Podkova, Pustý lom, lom Jižní kříž, Rybízový lom, Černý lom, Červený lom, Supí lom, lom Soví ráj, lom Kamensko, lom Malé Kamensko). HIstorické fotografie, letecké snímky, mapy, pracovní tábory Mořina v období komunismu, trampské a jiné pověsti (Hans Hagen, Stín nad Amerikou, Pověst o Hance, Pověst o Hagenovi aj.). Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.pinetreeweb.com

FanWeb zaměřený na osobu zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella a na historii, vývoj a tradice skautingu ve světě a rovněž se zvláštním zřetelem ve Východní Evropě a v Rusku. Informace o rodině Baden-Powella (mimo jiné Charles Piazzi Smyth a další), Robert Baden-Powell Curicullum Vitae, texty a obrazy R. Baden-Powella, E. E. Reynoldse a dalších, historie skautského hnutí, původ tradic, vliv armády a náboženství, skautské sliby, národní uspořádání a další. Fotografie, texty, dobové dokumenty. Anglicky, španělsky, portugalsky, německy, rusky.

  www.rapsach.cz

Sekce oficiálních internetových stránek obce Rapšach. Přehledně zpracované základní informace o předním českém autorovi chlapecké literatury. Životopis J. F.; bibliogragfie; vztah J. F. ke skautingu; kreslené seriály (Rychlé šípy aj.); čtenářské kluby; 13 bobříků; Krabička poslední záchrany (KPZ). Česky.

  

Jaroslav Foglar - Agent StB? Soubor postřehů, vzpomínek a názorů na kauzu, která v letech 2001-2002 rozvířena v českých médiích v souvislosti se soudními spory okolo spisovatelova dědictví. Byl Jarolav Foglar, jeden z nejpopulárnějších autorů knih pro českou mládež, udavačem komunistické Státní bezpečnosti (StB)? Přehled hlavních vzpomínek a publicistických názorů. Dodnes velmi poučné, co jsme schopni si na sebe vymyslet a kam až jsme schopni zajít. Česky.