Historie na internetu
  


Dějiny Ruska


Carské Rusko, Sovětské Rusko, Sovětský Svaz a současná Ruská federace

Rusko je se 17 miliony kilometry čtverečními největším státem na světě. Tato stránka shrnuje důležité odkazy na stránky věnované historii Ruska během různých vlád. Většina odkazů se věnuje historii Ruska obecně, nebo speciálně například dějinám carské říše, historii Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) apod.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Katyňský masakr je označení pro povraždění polských válečných i civilních zajatců vězněných v sovětských koncentračních táborech a táborech pro válečné zajatce, které provedla NKVD v roce 1940. Povražděno bylo celkem něco okolo 25 000 mužů – zejména důstojníků a příslušníků inteligence.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Černobylská havárie se stala 26. dubna 1986, v černobylské jaderné elektrárně na Ukrajině (tehdy část Sovětského svazu). Jde o nejhorší jadernou havárii v historii jaderné energetiky. Během riskantního pokusu tehdy došlo k přehřátí a následné explozi reaktoru a do vzduchu se uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií. Byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska, což si vyžádalo evakuaci a přesídlení asi 200 000 lidí.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Sovětský politik ukrajinského původu, nejvyšší představitel Sovětského svazu v období let 1964–1982.


www.ct24.cz

Sekce stránek programu ČT 24, věnovaná výlučně československé historii. Doslovné přepisy jednotlivých dílů, dobové obrazové záznamy, vyjádření historiků a pamětníků. Z obsahu tohoto dílu: Výbuch ukrajinského reaktoru a propaganda socialistických zemí a nulovém nebezpečí.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Štěpán Bandera a boj za nezávislost Ukrajiny.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Občanská válka v sovětském Rusku a nejasná smrt maršála Tuchačevského.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Politická a společenská atmosféra v první polovině padesátých let dvacátého století v Sovětském svazu.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: VŘSR byla ozbrojeným převratem, provedeným v Rusku 7. listopadu 1917 (25. října podle juliánského kalendáře, který tehdy v zemi platil). Z iniciativy vůdce někdejší bolševické frakce RSDDS V. I. Lenina byla připravena akce, která zásadně změnila dějiny 20. století. Byl to také začátek občanské války v Rusku, následovalo vytvoření SSSR a rozšíření komunismu na podstatnou část světa.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Co odhalily ruské archívy? Host: Doc. Mečislav Borák, historik.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Historie jedné iluze. Jak dopadla touha po lepším životě v sovětském Kyrgyzstánu. Historie výrobního družstva československých vystěhovalých dělníků v SSSR od roku 1925.


  www.unitedhumanrights.org

Sekce oficiálních stránek United Human Rights Council. Základní informace o důvodech a následcích velkého hladomoru, k němuž došlo za vlády J. V. Stalina na Ukrajině, která tehdy byla součástí Sovětského svazu (SSSR). Anglicky.

  www.blisty.cz

Článek internetového deníku Britské listy. Rozhovor s autorem knihy „Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin“ (Revoluce na mysli: Jak psali deníky za Stalina). Pozadí a obsah knihy, při jejímž psaní autor vycházel z deníků prostých sovětských občanů, které během patnácti let našel v ruských archívech. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Komentovaný portrét významného sovětského státníka. Kdo byl Nikita Chruščov (Chruščev), jaký byl jeho vliv a význam na domácí i politické scéně). Česky.

  www.guardian.co.uk

Obsáhlý článek publikovaný na online stránkách britského deníku Guardian. Připomínka událostí z Turecka a Arménie mezi masakrem v roce 1915 a rokem 1920, kdy se Arménie stala socialistickou republikou. O dva roky později se Arménie stala částí SSSR. Anglicky.

  

Havárie černobylské jaderné elektrárny v dubnu roku 1986. Základní informace. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Ruské impérium v 19. století; Mikuláš II.; Rasputin; Krize a pád ruského imperia; Rusko-Japonská válka; Trojí dělení Polska, Varšavské knížectví; Jules Michelet; Občanská válka Severu proti Jihu; Dohoda a Trojspolek; Vídeňský kongres; Britské impérium v 19. století; Britský koloniální systém; Děkabristé; Otto von Bismarck; Ruský narodnický anarchismus; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Nagasaki a Hirošima - atomový útok; Stalinismus; Válka o Falklandy 1982; Olof Palme; Kambodža; Španělská revoluce 1936-1939; Osmanská říše - Rozklad; Amerikanizace Německa; Zahraniční politika USA; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Černošské hnutí v USA; Brežněv a východní Evropa; Japonsko; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Ruské impérium v 18. století; Jan II. Kazimír; Polsko v 18. století; Car Alexej Michailovič; Ruské dějepisectví; Ivan IV. Hrozný; Polské sněmy v 16. století; Osmanské výboje v Evropě; Uherská povstání 17. století; Rusko do nástupu Romanovců; Boris Godunov; Polsko v 14.-17. století; Litva v 14.-17. století. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.volgadmin.ru

Oficiální stránky sovětského města o nějž se za druhé světové války vedla jedna z nejtvrdších bitev. Dříve Stalingrad. Jméno Volgograd (doslova „město na Volze“) přidělil městu v roce 1961 tehdejší představitel SSSR Chruščov poté, co vyšla najevo pravda o Stalinových skutcích. Ve městě, na pahorku Mamajev Kurgan (Mamajova mohyla) dodnes stojí impozantní socha Vítězství, ztvárněná jako žena s mečem (největší volně stojící socha na světě), postavená na tuto památku. Základní informace o městě, činnost magistrátu, aktuality, obchodní činnost, průmysl, turistické informace (heraldika města, historická data, druhá světová válka, fotogalerie, umění, mapy). Rusky, anglicky.

Muzea / Museums
  panorama.volgadmin.ru

Sekce oficiálních stránek města Volgograd. Základní informace o muzeu, otevírací doba, expozice, fotografie, texty, obrazy; informace o druhé světové válce, především o Velké vlastenecké válce; monumentální umělecké panoráma porážky fašistické armády u města Stalingrad (na způsob Maroldova panoramatu Bitvy u Lipan na pražském Výstavišti, ovšem impozantnější). Odkazy na související internetové stránky. Rusky, anglicky, německy.