Historie na internetu
  


Dějiny Rumunska


Valašsko, Sedmihradsko, Bukovina, Besarábie...

Ve středověku bylo Rumunsko rozděleno do tří knížectví. První dvě, Valašsko a Moldávie, byla od 16. století závislé na Osmanské říši, Sedmihradsko bylo zprvu součástí Uher, v 16. století mělo na Osmanské říši větší míru samostatnosti, roku 1699 pak bylo znovu připojeno k Uhrám. Valašsko a Moldávie získaly roku 1829 autonomii, v roce 1858 se sjednotily a položily tak základ samostatnému Rumunsku, které vzniklo roku 1878.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Kontroverzní vrcholný rumunský komunistický politik, který svou kariéru slibně začal, ale velmi špatně ukončil. Moderní dějiny komunistického systému v Rumunsku.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Banát a Češi. České vesnice v rumunském Banátu v proměnách času. Do země svých předků se vrátili po sto osmdesáti letech odloučení z rumunského Banátu. Jak je změnil život v České republice? O čem tyto změny vypovídají?


  www.listbanat.cz

Sekce stránek „List pro přátele krajanů v Rumunsku v České republice“, provozovaného Sdružením Banát. Elektronická verze informační brožury (Jaroslav Svoboda) se základními informacemi o osidlování rumunského Banátu českým etnikem. Autor mylně opomíjí první vlnu osídlování zapříčiněnou nuceným transferem protestantských sektářů, která byla z katolických čech organizována již koncem 18. století. Za první vlnu mylně považuje až druhou průmyslovou vlnu, kterou inicioval podnikatel Magyarly. Jinak přehledně zpracováno. - Historie osidlování; hospodářské a sociální poměry; náboženské poměry; současný život a perspektivy. Přes menu je možné vstoupet do dalších rubrik s informacemi zaměřenými na české vesnice v Banátu (Svatá Helena, Gernik, Biger, Eibental, Rovensko, Šumice). Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.siebenbuerger-sachsen-bw.dee

Sekce oficiálních stránek německé země Baden-Würtenberg představující staré fotografie ze Sedmihradska. Rozděleno na tři díly, kdy je v každém díle fotografický seznam pohlednic s možností jejich zvětšení. Na stránce k dispozici odkazy na seznámení s touto oblastí Německa, výročí, perspektivy a vyhlídky do 21. století, přehled dodávaných multimedií s tématikou města. Německy.

  www.donaumonarchie.com

Rakousko-Uhersko – Stránky věnované historii monarchie. K nahlédnutí mapa z r. 1914, vyznačeno území tehdejších státních zřízení. Dále přehled území z období Rakouska-Uherska: Bosna a Hercegovina, Čechy, Bukovina, Dalmácie, Haliči apod. Německy, anglicky, francouzsky.