Historie na internetu
  


Romové, Sinti, Cikáni


Romové (exonymum Cikáni) – etnikum, jehož kořeny sahají do středověké Indie

Romská diaspora je nejpočetnější v Evropě a to zejména ve střední a východní Evropě. Méně početná je romská populace v Americe a ještě menší na jiných kontinentech. Tradiční romské rodiny jsou z dějin známé svým kočovným způsobem života.
www.kapura.cz

Oficiální stránky projektu zaměřeného na romský holocaust, jeho stopy v poválečném Československu a život Romů v České republice. Základní informace o projektu, texty a fotografie o historii a životě Romů, FAQ, kalendář akcí. Století Romů ve fotografii: Romové v ČSR (1918–1938), Romové v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945), Romové na Slovensku (1939–1945), Romové v letech 1945–1989, Romové a současnost. Česky.

www.romove.cz

Sekce stránek Romové v České republice, oficiální prezentace romské komunity z Čech, Moravy a Slezska na internetu. Základní informace o historii Cikánů, Romů a dalších příbuzných etnických skupin. Pátrání po původní vlasti Romů; Historie Romů v českých zemích, nacistická perzekuce a holocaust Romů (Cikáni, Synthi, Roma); Romové po roce 1989. Přes menu je možné vstoupit do dalších částí webu s obsahy Tradice a kultura; Osobnosti romského etnika (Tomáš Holomek, Miroslav Holomek, Ctibor Nečas a jiní); Soužití; Aktuality. Česky, anglicky, německy, francouzsky.

cestiromove.ecn.cz

Oficiální prezentace VPORH, sdružení zastupujícího zájmy přeživších obětí nacismu a pozůstalých po obětech v ČR. Základní informace o sdružení, zpráva „Lety 2005 pietní akce a seminář“, aktuality, historické dokumenty, dobové fotografie, petice, zajímavosti. Česky, anglicky.

www.hrad.cz

Sekce stránek Kanceláře prezidenta republiky - Dokumentů k projektu Fenomén holocaust / The Holocaust Phenomenon. Kalendář událostí. Nucená táborová koncentrace ve vzpomínkách pamětníků. Bibliografie holocaustu Romů. Autor textu: Ctibor Nečas. Česky, anglicky.

www.rommuz.cz

Oficiální stránky brněnského Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR (dříve o.p.s., jež vzniklo roku 1991 z polistopadové iniciativy romské inteligence, romistů a za podpory ministerstva kultury). Je ojedinělým střediskem svého druhu v Evropě. Odbornou činností shromažďuje doklady a dokumenty, které vypovídají o hmotné a duchovní kultuře Romů a jejich soužití s majoritou od nejstarších dob po současnost. Web obsahuje základní informace o muzeu, probíhající nebo realizované projekty, výroční zprávy, informace o sbírkových fondech a další informace. Specializace Romové; romská kultura. Česky.

www.ushmm.org

Oficiální stránky amerického muzea památníku obětí holocaustu ve Washingtonu, D. C. Informace o muzeu, kalendář akcí, virtuální expozice, obsáhlá databáze fotografií, filmových dokumentů a popularizačních i odborných textů včetně bibliografie. Záměrem pracovníků muzea je postihnout nejen šoa, tedy židovský holocaust a případně také romský holocaust, ale holocaust zdokumentovat komplexně. Podrobný popis vývoje událostí, jednotlivé kategorie obětí (Židé, Romové, političtí, svědkové Jehovovi, emigranti, asociálové, homosexuálové, oběti eutanazie), varování před novodobými genocidami a omezováním lidských práv. Anglicky.