Historie na internetu
  


Dějiny Rakouska


Republika Rakousko (německy Republik Österreich)

Dnešní Rakousko je vnitrozemská federativní republika ležící ve střední Evropě. Skládá se z devíti spolkových zemí. České pojmenování Rakousko (historicky Rakúsy, později Rakousy) pochází od pohraničního hradu Ratgoz (dnes Raabs na soutoku moravské a německé řeky Dyje), jehož název čeští obchodníci zkomolili na Rakús (nebo Rakuš). Podle něj pak pojmenovali okolní území a později celou zemi. Historie Rakouska je hluboko do minulosti provázána s dějinami Čech a Moravy.
Lesní čtvrť (Waldviertel)

Turistický průvodce. Příběhy z oblastí ležících hned za českými a moravskými hranicemi, v hornorakouském území Lesní čtvrť (Waldviertel). Dolní Rakousy nebo též Dolní Rakousko (Niederösterreich) leží na severu země a hraničí s Českou republikou. S českým prostředím má tento region dlouhou společnou historii. V knize najdete setříděné zajímavé turistické tipy pro své výlety. Unikátní turistický průvodce v sobě kombinuje, mapy, lokace a vzrušující příběhy. Podrobně se věnuje mimo jiné historii a zajímavým příběhům hradů Rakousy nad Dyjí (Raabs an der Thaya) a vodní hrad (Wasserburg) Heidenreichstein, dále hradních zřícenin Kollmitz a Eibenstein nebo zámku Peigarten. Vedle toho však v knize najdete i přehled zajímavých muzeí a galerií v oblasti a především příběhy z dávné i nedávné historie.

Knihu Česká Kanada, Slavonice a Slavonicko výhodně zakoupíte přímo v e-shopu vydavatele, na webu NZB.cz.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Rakouský konzervativní diplomat, čtvrtý generální tajemník OSN a devátý prezident Rakouska (1986–1992). Kvůli svému členství v nacistických ozbrojených složkách a trvání na setrvání v úřadu prezidenta, přivedl na sklonku svého života Rakousko do mezinárodní izolace.


  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Historie Rakouska. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.akbild.ac.at

Oficiální stránky Akademie. Informace pro veřejnost, aktuální dění, sekce pro studenty, která je také věnována možnosti studia v zahraničí, stipendiím a seznamu partnerských univerzit. Seznámení s institucí, její rozdělení a katedry. Adresa a kontakty, archiv a roční zpráva. Praktické odkazy na internetové stránky, univerzitní knihovny, fotogalerie. Anglicky, německy.

  www.donaumonarchie.com

Rakousko-Uhersko – Stránky věnované historii monarchie. K nahlédnutí mapa z r. 1914, vyznačeno území tehdejších státních zřízení. Dále přehled území z období Rakouska-Uherska: Bosna a Hercegovina, Čechy, Bukovina, Dalmácie, Haliči apod. Německy, anglicky, francouzsky.

  www.burgenseite.com

Popisy staveb a plány rakouských hradů a zřícenin hradů. Rakouské hradní stavby, jejich přehled a informace o nich. K nahlédnutí fotografie architektonických detailů na stavbách - např. různé typy oken, dveří, otvorů, kamenů, oblouků či zděných konstrukcí. Vyhledávání hradů a zřícenin, publikací o hradech a zříceninách, vysvětlení pojmů týkajících se historických staveb. K disposici rozsáhlá fotogalerie rakouských hradů, zřícenin, kostelů a klášterů. Zajímavý přehled nejvíce a nejméně navštěvovaných sekcí stránek. Německy.

  www.uni-klu.ac.at

iální stránky projektu Skryté poklady rakouských zemských výstav, založenému za účelem zvýšenému zájmu o kulturní památky Rakouska. Detailní informace o tomto projektu, vyhledávání dle klíčových slov i fulltextu, osob či data. Aktivní mapa Rakouska s vyznačenými regiony a uvedeným historie pořádaných výstav. Německy.

  www.bda.at

Oficiální stránky spolkového památkového úřadu v Rakousku. Úřad má za úkol chránit, udržovat a pečovat o kulturní dědictví v Rakousku. Založen byl 31. prosince 1850 se souhlasem císaře Františka Josefa I. Na stránkách informace o úřadu, vymezení, co se považuje za památku, seznámení s technickým vybavením úřadu, sekce pro styk s veřejností. Německy.

  www.archaeologie-wien.at

Oficiální stránky společnosti, která má za cíl vyložit nové aspekty minulosti v zemi a obohatit kulturní život ve Vídni. Stránky objasňují archeologickou činnost, seznamují s odbornými studiemi, přehled vykopávek, související odkazy na stránky zabývající se archeologickou činností. Německy.

Muzea / Museums
  www.gedenkstaettesteinhof.at

Oficiální stránky vídeňské výstavy „The War Against the Inferior“ zaměřené na historii nacistické medicíny. Likvidace duševně nemocných, eutanazie, eugenika a rasová hygiena jako základ nacistické ideologie, medicína v nacistickém Německu, nucené sterilizace, podíl lékařů na genocidě, počátky nacistického holocaustu. Dokumenty, fotografie, bibliografie, download odborné literatury. Anglicky, německy.

  www.hgm.or.at

Oficiální stránky jednoho z nejslavnějších vojenských historických muzeí na světě - Vojenského historického muzea ve Vídni. V pěti větších oddílech jsou představeny dějiny habsburské monarchie od konce 16. století do roku 1918 a osud Rakouska po rozpadnutí monarchie do roku 1945. Na stránkách k dispozici aktuální výstavy, informace o muzeu a jeho plán budovy, aktuální informace a důležité termíny. Anglicky, německy.