Historie na internetu
  

abcHistory.czTechnika, průmysl › Dějiny průmyslu

Dějiny průmyslu


Historie průmyslového vývoje

Průmysl je významným odvětvím světového hospodářství. Průmyslové výrobky využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Průmysl velmi rychle zavádí do výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Průmyslové vynálezy na jednu stranu život v moderní společnosti usnadňují, zároveň však přinášejí různá morální dilemata nebo otevřená rizika.
wwww.starahut.com

Zájmové stránky věnované historii výroby železa v Moravském krasu. Informací vztahující se k problematice metalurgie železa technologiemi malých kusových pecí na přímou výrobu železa. Stará Huť u Adamova (historie huti, vysoká pec Františka, fotografie, nákresy), teoretické základy výroby železa (Železo - jeho základní vlastnosti a definice; pražení a redukce; původ metalurgie železa), experimenty, turistické tipy na výlet, odkazy na odbornou literaturu z oboru historie a archeologie. Plné verze sborníků „Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami“ a „Archeologia technica“ 1–17.


  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Revoluce vynálezu šicího stroje. Vojtěch Náprstek (1826–1894) byl významný český vlastenec, národopisec a zapálený bojovník za pokrok. Česky.

  starymost.web2001.cz

Privátní prezentace bakalářské práce z roku 2000. Historie města Mostu; Vymezení likvidačního záměru; Harmonogram likvidace starého Mostu; Kalkulace a náklady demoličních prací; Demolice významných objektů; Likvidace okolních vesnic; Přesun Děkanského kostela; Postup těžby; Vývoj těžby uhlí z lomu Most; Plán výstavby města; Rekultivace lomu Ležáky; Postup náhradní výstavby za starý Most; Další rozšiřování města; Náklady na náhradní výstavbu; Hodnocení likvidace starého Mostu; Bibliografie. Česky.

  www.archii.cz

FanWeb zaměřený na výtahy typu „páternoster“ (nebo také „pater noster“), jejichž základní výhodou je ekonomičnost, kapacita, rychlost, spolehlivost. Základní historické i technické údaje, normy, bezpečnost. Seznam a fotografie funkčních i zrušených pražských páternosterů. Česky.

  www.moser-glass.com

Oficiální stránky společnosti Moser. Historie světově proslulé firmy založené v polovině 19. století, Ludwig Moser, sklářské hutě, historický a umělecký vývoj (časová přímka). Sklářské muzeum (Karlovy Vary): historické exponáty, sklářské nářadí, medaile, dekrety a jiné historické písemnosti, fotografie, ukázky vzorkovnic, katalogy, historické propagační materiály. Část výstavní expozice je věnována dodávkám sklárny pro panovníky a významné osobnosti. Česky, anglicky.

  www.horice.org

Sekce oficiálních stránek města. Historie města (osídlení Hořicka, novověk, bitva na Chlumu neboli bitva u Sadové, rozmach kamenictví v období baroka), Tradice města (kamenictví, Kofránkovy hořické trubičky, husitská tradice v Hořicích). Česky.

www.pivovary.info

Sekce zájmových stránek věnovaná českém pivu, pivovarům, souvisejícím kulturním akcím a zajímavostem. Historie pivovarnictví; vývoj českých pivovarů; pivovary v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; právo várečné; přehled historických pivovarů. Přes horní menu se lze dostat do ostatních sekcí webu. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

www.muzeumrokycany.cz

Oficiální prezentace regionálního muzea se sídlem v městě Rokycany. Základní informace o muzeu, aktuality, výroční zprávy, kalendář akcí, nabídka publikací. Stálé expozice: Rokycansko v minulosti (národopis); Železářství na Rokycansku a Podbrdsku (cvočkařská dílna, Brdy - hutě aj.); Bydlení na Rokycansku v 19. a na počátku 20. století (národopis); Otisky času (paleontologie). Součástí muze jsou rovněž památky Vodní hamr Dobřív; Jindřich Mošna (herec) - Pamětní síň. Česky.

  www.idnes.cz

Sekce Cestování na zpravodajském serveru iDnes.cz, seriál mapující místa, která se v posledních desetiletích zásadně změnila. Autoři si všímají například objektů, po nichž jak sami říkají „nezůstalo nic, jen jizvy v duších lidí nebo vzpomínky“ (nádraží Těšnov, Ivančický viadukt, likvidace historické zástavby města Most; „přeměna“ Ringhofferovy továrny v komplex Anděl City a Nový Smíchov; Libkovice; Vodní nádrže Nové Mlýny; Mušovský kostelík aj.) nebo naopak ze stavu zdevastovaného došlo k obnově (Gustav Ginzel a Hnojový dům aj.). Česky.

  www.muzeumzatec.cz

Oficiální stránky muzea, které spoluzaložil vlastivědný buditel Karel Alois Polánek. Základní informace pro návštěvníky, historie města, archeologie, chmelové známky (specializovaný kabinet). Kalendář akcí, výzkumná činnost, nabídka publikací, tipy na výlet. Česky, anglicky, německy.

  www.lobkowicz.cz

Prezentace roudnické větve rodiny Lobkowiczů (William Lobkowicz; nikoli Lobkowitz) a jejich pivovaru. Základní historické informace o Lobkowiczkém pivovaru, informace o exportu, historie rodiny Lobkowiczů, FAQ. Česky, anglicky, německy.

www.cukrovaryttd.cz

Sekce komerčních stránek společnosti Cukrovary TTD a.s. se sídlem v Dobrovicích (jihovýchodně od Mladé Boleslavi). Obsáhlá sekce článků o historii německého knížecího rodu Thurn-Taxis, Dobrovicích a cukrovaru. Založení cukrovaru (Karel Weinrich); Dobrovice za Weinrichova vedení (1831-1837); Ing. Heřman Cron - persona grata českého cukrovarnictví; Ústecká rafinerie cukru; Světoznámé kubesy - dobrovická perla; Znárodnění a období reorganizací (1947-1960) a další. Česky.

  www.muzeum-teplice.cz

Oficiální stránky teplického muzea. Informace o muzeu, knihovně, publikace, kontakt, exponát měsíce, kalendář akcí (aktuální program, expozice, výstavy apod.). Součástí muzea je i muzeum Krupka a místní expozice věnované cínu a přírodě severozápadních Čech. Česky, anglicky, německy.

  platan.vc.cvut.cz

Souborný katalog Českého vysokého učení technického v Praze ČVUT obsahuje bibliografické záznamy převzaté z lokálních katalogů knihoven ČVUT (Fakulta stavební, architektury, strojní, elektrotechnická, jaderná, fyzikálně inženýrská, dopravní, Masarykova ústavu vyšších studií, Kloknerova ústavu, Výpočetního a informačního centra). Pro vyhledávnání v souborném katalogu slouží dotazovací formulář. K dispozici je nápověda. Odkazy na ostatní sekce stránek ČVUT; informace o knihovnách ČVUT a jejich službách. Česky, anglicky.

  www.stk.cz

Oficiální stránky Státní technické knihovny. Základní informace, otevírací doba, služby čtenářům, on-line katalogy ( knih, časopisů, šedé literatury), on-line databáze. Česky, anglicky.

  www.kalous.net

FanWeb určený zájemcům o historii železnic. Obrázky vozidel ČSD (původem rakouské, maďarské i československé výroby) z provozu v období První republiky, obrázky železničních staveb na území ČR (většinou v podobě z doby výstavby nebo z 20.-30. let dvacátého století) digitální fotografie krajiny v okolí českých a moravských tratí, ilustrace z prostředí železnic; bibliografie.

  www.libri.cz

Fulltextová verze stejnojmenné knihy doc. Dušana Josefa na stránkách nakladatelství Libri. Kniha podává chronologický přehled dějin českých zemí od pravěku až po současnost. Na rozdíl od tištěné podoby, která měla jen malou barevnou přílohu, je elektronická verze doplněna o celou řadou současných i historických převážně barevných fotografií, vedut a maleb. Některé už zachycují i opravené historické mosty (např. v Dobřanech) či probíhající rekonstrukci (Bělá nad Radbuzou, Stříbro). Česky.

  www.batacanal.cz

Stránky zřízené stejnojmennou o. p. s., propagující vnitrozemský průplav Otrokovice-Rohatec vzniklý v režii firmy Baťa v letech 1936-1938 pro zlepšení hladiny spodních vod po regulacích Moravy. Zároveň byl mini realizací starého snu o propojení Dunaje, Odry a Labe. Základní informace o kanálu, současné využití, turistická atrakce, projekty, vize, historie kanálu.

www.bata.cz

Sekce oficiálních stránek Bata Shoe Organization. Základní informace o historii tradiční české obuvnické značky, kterou v období rakouského Předlitavska a pozdější První republiky vybudovali Tomáš, Anna a Antonín Baťovi. Oficiální „firemní“ verze vývoje značky po roce 1932 k dnešnímu převážně obchodnímu a nevýrobnímu řetězci. Klíčová úloha Jana Bati, nevlastního syna Tomáše Bati zde není nijak zohledněna. Česky.

  www.iliteratura.cz

Recenze knihy "Svět porozumí - Příběh krále bot Jana Antonína Bati" vydané česky roku 2004. Kniha mapuje v naší zemi nepříliš známou část historie Baťových obuvnických závodů. Životopis Jana Antonína Bati, nevlastního syna prvorepublikového podnikatele Tomáše Bati, který původně dle práva velmi úspěšně pokračoval ve šlépějích svého nevlastního otce. Po druhé světové válce však složitým způsobem o značnou část majetku přišel.

  www.technickepamatky.cz

Informace o průmyslovém dědictví v Libereckém kraji. Dějiny průmyslu na Liberecku, Jablonecku a Turnovsku; Geologie, Kartografie, Geofyzika; fotogalerie (továrny, mlýny, lomy, doprava, důlní díla, vojenské objekty, vodní díla a stavby. Kalendář oborových akcí, odkazy na související internetové stránky. Česky.

www.ppas.cz

Sekce stránek Pražské plynárenské, a. s. Informace o muzeu sídlícím v Praze 4-Michli. Prohlídka expozice je určena jak pro širokou veřejnost, tak pro zájemce z řad odborníků. Návštěvníci budou seznámeni s počátky a vývojem plynárenství, prohlédnou si modely výrobních zařízení a plynojemů, staré plynoměry, sbírku plynových spotřebičů a další zajímavosti. Informace o muzeu, otevírací doba, informace o expozici. Přes menu je možné vstoupit do komerčních stránek Pražské plynárenské, a. s. Česky.

  www.pivovary-staropramen.cz

Sekce oficiálních stránek společnosti. Historie společnosti Pivovary Staropramen, společnosti, která se dnes skládá z pivovarů Staropramen, Braník a Ostravar. Výstavba pivovarů, První várky a rychlý růst, Výborné vkročení do nového století, První světová válka, Meziválečné období - zlatý věk Staropramenu, Poválečná historie, Nedávná historie, Současnost. Přes menu je možné vstoupit do komerční části webu. Česky, anglicky.

  www.sweb.cz

Stránky občanského sdružení složeného z nadšenců pro historii hornického řemesla. Péče o skanzen uranových pracovních táborů. Základní informace o spolku, informace o skanzenu, probíhající projekty, aktuality, odkazy na související stránky. Česky.

  www.ntm.cz

Oficiální stránky muzea zaměřeného na dokumentaci, archivaci, konzervování, zpřístupňování a výzkum techniky. Informace o muzeu (historie, účel, organizační struktura apod.), stálých expozicích (Hornictví, Metalurgie, Měření času, Dopravní hala, Filmová a fotografická technika - Interkamera, Akustika, Astronomie, Telekomunikace, Železniční muzeum), informace o sbírkách, online katalog knihovny a meditéky, přehled archivních fondů, publikační a vědecká činnost, nabídka duplikátů starších českých a zahraničních časopisů a knih, činnost Spolku přátel NTM, odkazy na další oborové stránky. Česky, anglicky.

  www.muzeumjilove.cz

Oficiální stránky muzea obsahujícího především unikátní expozici k historii rýžování zlata na našem území. Informace o muzeu, otevírací doba, mapa města, aktuality, pořádané výstavy a jiné akce; přehled expozic, Štola sv. Josefa v Dolním Studeném, nabídka publikací, výroční zprávy. Česky.

  www.pre.cz

Specializovaná sekce stránek Pražské energetiky, a.s. (PRE). Technické a dokumentační muzeum energetiky v Praze bylo otevřeno roku 1997 v rámci oslav 100 let od založení přímého právního předchůdce akciové společnosti PRE, distributora elektřiny v hlavním městě, kterým byla společnost Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. Informace o muzeu, historie výroby, rozvodu a distribuce elektřiny, dobové fotografie, unikátní dokumenty, popularizační texty, zajímavosti, informace o expozici a sbírkách muzea, odkazy na několik dalších tematicky blízkých stránek. Přes menu je možné vstoupit na centrální stránky PRE. Česky, anglicky.

  www.automuzeum.cz

FanWeb určený zájemcům o historii motorových vozidel. Aktuality, kalendář akcí, seznam motoristických muzeí; galerie fotografií; materiály k historii motorismu, nabídka odborné i populární literatury. Obsáhlá databáze sběratelů, fanklubů i komerčních subjektů zaměřených na auto-moto veterány a související produkty. Odkazy na související stránky. Česky.

  www.muzeum-pribram.cz

Oficiální stránky největšího hornického muzea v České republice. Informace o muzeu, poloha a návštěvní hodiny; aktuality, kalendář akcí, přehled realizovaných nebo připravovaných vzdělávacích akcí, základní informace o expozicích (hornické muzeum, Křižovnický špýchar, vesnické stavby středního Povltaví, těžba a zpracování zlata na Novoknínsku, historie města Nový Knín, Památník komunistického pracovního tábora Vojna), nabídka literatury, zajímavosti z regionu. Česky, anglicky, německy.