Historie na internetu
  

abcHistory.cz › Historie přírodních vědPŘÍRODNÍ VĚDY


Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice Dějiny a historie přírodních věd


›› Astronomie
›› Biologie, fyziologie
›› Geologie, paleontologie
›› Historie Zoo
›› Osobnosti přírodních oborů
›› Přírodní dědictví

Rubrika Přírodní vědy obsahuje anotované odkazy na odborné i popularizační stránky z oblasti historie přírodních věd. V jednotlivých podrubrikách naleznete roztříděné odkazy vztahující se k historii takových vědních oborů, jakými jsou astronomie, biologie (spolu s tím také historie fyziologie, medicíny, farmakologie a příbuzných lékařských a vědních oborů), geologie či paleontologie. Jedna z podrubrik je rovněž věnována sběru odkazů věnovaných historii a rozvoji přírodních parků a dokumentaci souvisejících aktivit.


Obr.: Pamětní deska na domě, kde žil Joachhim Barrande. Praha 5-Malá Strana, Újezd


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku