Historie na internetu
  

abcHistory.czHumanitní vědy › Právo, soudnictví

Právo a soudnictví


Dějiny práva a soudnictví

Právo je soubor platných právních norem (principů k optimalizaci chování) a právních pravidel (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou uznávané nebo stanovené státem. Těmito normami se řídí pravidla lidského soužití. Dodržování práva a právního řádu je vynucováno státem. Pojem právo nelze zaměňovat za pojem spravedlnost. Soudnictví (jinak též justice, soudní moc apod.) je j výkon moci pro rozhodování a naplňování práva.
  www.prf.cuni.cz

Privátní odborné stránky věnované římskému právu a antice. Římské právo ve specializované sekci webu Právnické fakulty UK Praha. Obsah: Jak se orientovat v literatuře římského práva; odborná literatura římského práva; prameny římského práva; články o římském právu a antice; osobnosti české romanistiky; proč vlastně studujeme římské právo; užitečné pomůcky pro studium římského práva; nejčastější chyby; nejproblematičtější otázky; testy z římského práva; zajímavé úryvky z antické literatury; galerie obrázků k římskému právu a antice; teritoriální vývoj římské říše; mapy římské říše. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.cak.cz

Sekce stránek České advokátní komory. Stručná rekapitulace dějin advokacie v českých zemích. Vznik nejstarší středoevropské právnické fakulty na půdě Karlovy univerzity (1348); zavádění numerus clausus (1615); obnovené zřízení zemské platné v Čechách od roku 1627 a na Moravě od roku 1628 a jeho novelizace zvaná Deklaratoria z let 1650-1652; Johann Nepomuk Kaňka; Kaňkův palác; Jednota právnická v Praze; vznik časopisu Právník a Časopis českých advokátů" (následně přejmenovaný na Právnické rozhledy); advokacie za První republiky; likvidace za vlády komunistů; stav po roce 1989. Česky.

  pravo.wz.cz

Sekce studentských stránek specializoaných na právo a zákonodárství. Výpisy z přednášek, studijní poznámky k různým oblastem a obdobím historie; od starozákonního zákonodárství starověkého Izraele (Desatero přikázání a související zákony), přes antický Řím, středověkou Evropu až k éře nejnovější. Česky.

  www.ilaw.cas.cz

Oficiální stránka Ústavu státu a práva Akademie věd (ÚSP AV ČR). Ústav provádí vědecký výzkum v oblasti práva a právní informatiky; publikační, vzdělávací, konzultační a poradenskou činnost. Organizační řád. Granty a projekty. Časopis Právník. Legsys - originální právní informační systém o českých právních dokumentech. Kontakty na pracovníky ústavu. Středisko vědeckých informací ústavu. Česky.

  www.law.umkc.edu

Sekce internetových stránek School of Law University of Missouri – Kansas City. Významné soudní případy v dějinách lidstva. Sokrates (399 př. n. l.), Ježíš Nazarejský (33 n. l.), Galileo Galilei (1633), čarodějnický proces v Salemu (1692), Bostonský masakr (1770), Amistad (1839–1840), Oscar Wilde (1895), Opičí proces (1925), Norimberský proces (1945–1949), proces s manžely Rosenbergovými (1951), My Lai a poručík Calley (1970), Charles Manson (1970–1971), O. J. Simpson (1995) a další kauzy. Obsáhlé texty, mapy, fotografie, výukové nákresy. Texty zaměřené na výzkum Ústavního práva; významné mezníky světové i americké právní praxe. Odkazy na další internetové stránky. Anglicky.

  www.spsmvbr.cz

Virtuální muzeum na stránkách Střední policejní školy MV v Brně. Muzeum mapuje některé známé i méně známé příběhy loupežníků, zlodějů a vrahů, jako například: Alžběta Báthoryová, Johann / Georg Grasel (Jan Jiří Grasel), Václav Babinský, Jack Ripper (Jack Rozparovač), soudce Roy Bean, Louis Alphonse Bertillon, Henri Maurice Landru, Josef Kolínský, Friedrich Haarmann, Martin Lecián, František Kratochvíl - František Alschinger (Vražda četnických strážmistrů v roce 1927), Kliment Florián, Leopold Wohlschlager (c.k. rakousko-uherský a později československý státní popravčí), František Lukšík, Peter Kürten (düsseldorfský netvor), Otýlie Vranská, Alfonso Capone, Bonnie Parkerová & Clyde Barrow, John Herbert Dillinger, Henricus Antonius van Meegeren, Hubert Pilčík (Bestie), Irena Čubírková, Jaroslav Papež, Charles Miller Manson, Olga Hepnarová, Vojtěch Běloch, Miroslav Somora (Smrt stopařek), Karol Kalmer, František Tégler, Jan Holub, Roman Kučerovský, Jiří Straka (spartakiádní vrah), Miroslav Stehlík, Ladislav Hojer, Juraj Lupták (bánskobystrický škrtič), Štefan Svitek, Věznice Leopoldov na Slovensku (vzpoura vězňů - březen 1990; vražda 5 vězeňských dozorců - listopad 1991), historie usvědčování metodou analýzy lidské DNA v ČR, Johann alias Jack Unterweger (vrah spisovatel), Andrej Romanovič Čikatilo (Rostovský Jack rozparovač; Občan X), Orlické vraždy (Sametoví vrazi) a další. Dále rozbor námětů: kriminalistika obecně, daktyloskopie, balistika, Kanadská jízdní policie, FBI? Alcatraz, Scotland Yard, zločinecké pověry, mýty a zvyky a další. Obsáhlý fotodokumentační materiál. Vystavené exponáty mají za cíl přimět návštěvníka nejen k hlubšímu zamyšlení nad různými podobami zločinu, případně trestu, a zároveň upozornit na současné nebezpečí hrozící z tolerantního postoje ke zločincům a jejich činům. Česky.