Historie na internetu
  


Dějiny Polska


Dějiny polských zemí

Historický vývoj jednotlivých státních a správních útvarů na území Polska. Jedná se o jednu z pravlastí Slovanů. S počátky státní organizace se na polském území setkáváme již ve druhé polovině 9.století...
  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Wojciech Jaruzelski a vyhlášení výjimečného stavu v Polsku. Česky.

  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokument věnovaný masakru v Katyni, který na polském důstojnictvu spáchala sovětská NKVD. Český dokument zpracovaný s přispěním českého historika (Mečislav Borák) mapuje i osudy českých obětí katyňského masakru. Dokument přináší zcela nová fakta. Česky.

  odboj.jicinsko.cz

Soukromé badatelské stránky bývalého disidenta (Stanislav Penc). Stránky věnované dokumentaci I., II. a III. odboje na Jičínsku (Resistance Movements in the Region of Jičín, Czech Republic) se zvláštním zřetelem k období komunismu a agentuře StB. Seznam agentů a tajných spolupracovníků (Jičín, Pardubice, Hradec Králové); registry svazků; kopie archivních dokumentů jičínské StB; Wildsteinův a Macierewiczův seznam (obdoba seznamů StB v Polsku). Dále: Legionáři na Sobotecku; Výsledky práce rehabilitační komise ve školství; Druhá světová válka na Jičínsku; Obsáhlá zpráva o období let 1968-1969 na Jičínsku. Česky, dílčí část anglicky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Trojí dělení Polska, Varšavské knížectví; Jules Michelet; Občanská válka Severu proti Jihu; Dohoda a Trojspolek; Vídeňský kongres; Britské impérium v 19. století; Britský koloniální systém; Děkabristé; Otto von Bismarck; Ruský narodnický anarchismus; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Polsko ve 14.-17. století; Vladislav Lokýtek.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Ruské impérium v 18. století; Jan II. Kazimír; Polsko v 18. století; Car Alexej Michailovič; Ruské dějepisectví; Ivan IV. Hrozný; Polské sněmy v 16. století; Osmanské výboje v Evropě; Uherská povstání 17. století; Rusko do nástupu Romanovců; Boris Godunov; Polsko v 14.-17. století; Litva v 14.-17. století. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.sudety.it.pl

Oficiální polské stránky turistického regionu Dolní Slezsko, včetně polské strany Sudet a Krkonoš. Základní informace o regionu, orientační senzitivní mapa, turistické tipy, kalendář akcí nabídka služeb. Odkazy na internetové stránky s podobným zaměřením. Polsky, anglicky, německy, česky.