Historie na internetu
  


Židé


Šoa a nacistický holocaust Židů

Termín šoa hebrejsky znamená „neštěstí, zničení, pohroma“; holocaust (též holokaust) je původní hebrejské označení pro „zápalnou obět“. V souvislosti s nacistickými vyhlazovacími tábory je však tento termín používán ve svém anglickém smyslu, tj. „naprostá zkáza, naprosté zničení“. Jedná se o genocidu, během níž bylo v nacistických táborech, věznicích a súatvech vyvražděno až 6 milionů Židů.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. V temnotách druhé světové války svitlo některým Židům světélko naděje... Příběhy zachránců a zachráněných v dokumentárním filmu Tomáše Váni.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Rodinný tábor Osvětim-Birkenau. Dokument o táboru existujícím od září 1943 do července 1944, do nějž byli deportováni čeští židé z ghetta Terezín. Největší masová vražda českých občanů v historii. Jeden z dílů volného cyklu „Paměť 20. století“. Česky.

www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Dokument o pamětnících a účastnících, kteří byli tehdy v terezínském ghettu dětmi, vzpomínají nejen na samotné představení, ale i na to, jak jim hra svou symbolikou pomáhala překonávat strázně věznění. Česky.

www.jedinak.cz

Rozhovor s ředitelem Židovského muzea v Praze L. Pavlátem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (květen 2004). Téma: Judaismus a židovská víra obecně, Židovské muzeum v Praze, antisemitismus, nacistická perzekuce. Česky.

www.zcm.cz

Oficiální stránky muzea sídlícího v Plzni. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalednář akcí, aktuality, výroční zprávy, nabídka publikací, společnosti při ZČM. Stálé expozice: městská zbrojnice patří k nejlépe dochovaným zbrojnicím evropských středověkých měst (počátky sahají do roku 1363, kdy císař Karel IV. plánovitě budoval v královských českých městech zbrojnice městské hotovosti; soubor palných zbraní z konce 14. a počátku 15.století); národopisná expozice (předměty každodenní potřeby, historický vývoj plzeňského kroje, lidové práce aj.); Šimon Adler - muzeum / památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který zahynul v Osvětimi. Druhá část expozice je věnována kultuře Židů a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí; seznam a fotodokumentace 110 zaniklých židovských obcí. Česky, anglicky, německy.

www.hrad.cz

Sekce stránek Kanceláře prezidenta republiky - Dokumentů k projektu Fenomén holocaust / The Holocaust Phenomenon. Ghetto beze zdí. Začátek deportačního proudu. Terezín jako ghetto a koncentrační tábor. Proměny Terezína. Terezínské pseudoalibi. Podzimní likvidační transporty. Poslední přeměna terezínského tábora. Autor textu: Miroslav Kárný. Česky, anglicky.

www.vhf.org

Oficiální stránky americké nadace Survivors of the Shoah Visual History Foundation založené americkým režisérem Stevenem Spielbergem (Čelisti, E.T., Indiana Jones, Jurský park, Schindlerův seznam a další) specializované na dokumentační a vzdělávací činnost týkající se nacistického holocaustu, zvláště židovského šoa. Dokumentační středisko, online video a foto archiv, virtuální expozice, texty a dokumenty pro studenty a učitele, tiskové zprávy, informační bulletin, probíhající a realizované projekty. Anglicky.

fcit.coedu.usf.edu

Janusz Korczak (vlastním jménem Henryk Goldszmit) se narodil roku 1878 a zemřel ve vyhlazovacím táboře Treblinka v r.1942. Jeho pedagogika se vyvinula z více než třicetileté zkušenosti vedoucího pracovníka výchovných zařízení. Inspiroval se pedagogickými humanisty a hledal především vlastní cestu, jak v podmínkách dětského domova rozvíjet v dětech autentickou, samostatnou a odpovědnou osobnost. Dětem se věnoval jako lékař, vychovatel i spisovatel. Stránky produkované Florida Center for Instructional Technology; College of Education, University of South Florida obsahují fotografie, dokumenty i texty vztahující se k tomuto muži i k problematice holocaustu. Anglicky.

www.terezinstudies.cz

Společné oficiální stránky Institutu Terezínské iniciativy (obecně prospěšné společnosti, provádějící a podporující výzkum o "konečném řešení židovské otázky" a popularizaci jeho výsledků) a Terezínské iniciativy (mezinárodního sdružení bývalých vězňů terezínského ghetta a jiných koncentračních táborů). Informace o Institutu, přehled článků a publikací, informace o knihovně i o databázi terezínských vězňů. Elektronická verze článků časopisu Terezínská iniciativa a vědecké ročenky Terezínské studie a dokumenty.

www.olam.cz

Články zájmového spolku Olam, kulturní a osvětové organizace pro podporu židovské kultury a historie. Jednoduchá encyklopedie judaismu, přehled odborné literatury, antisemitismus, židovský holocaust, podíl tradičních církví i adventistů na holocaustu, židovské památky, základní informace o sdružení. Ke stažení jsou k dispozici různé studijní pomůcky (hebrejsko-český slovník, programy pro určování židovských svátků, překlady Bible i Talmudu; dokumentární film zachycující likvidaci holešovské Nové synagogy z 11. srpna 1941. Česky, anglicky.

www.yadvashem.org

Oficiální stránky státního muzea státu Izrael, památníku obětí zavražděných nacisty během druhé světové války. Informace k problematice holocaustu, převážně k židovskému šoa. Články, dokumenty, prameny, fotografie. Informace o muzeu, kalendář akcí, realizované projekty, vzdělávací projekty, výzkum a dokumentace. Virtuální expozice. Anglicky, francouzsky, maďarsky, rumunsky.

www.flholocaustmuseum.org

Oficiální stránky floridského muzea. Informace o muzeu, kalendář akcí, exponáty, studijní a učební texty pro studenty i učitele, informace o knihovních fondech, virtuální prohlídka muzea, novinky, tiskové zprávy. Anglicky.

www.ushmm.org

Oficiální stránky amerického muzea památníku obětí holocaustu ve Washingtonu, D. C. Informace o muzeu, kalendář akcí, virtuální expozice, obsáhlá databáze fotografií, filmových dokumentů a popularizačních i odborných textů včetně bibliografie. Záměrem pracovníků muzea je postihnout nejen šoa, tedy židovský holocaust a případně také romský holocaust, ale holocaust zdokumentovat komplexně. Podrobný popis vývoje událostí, jednotlivé kategorie obětí (Židé, Romové, političtí, svědkové Jehovovi, emigranti, asociálové, homosexuálové, oběti eutanazie), varování před novodobými genocidami a omezováním lidských práv. Anglicky.