Historie na internetu
  

abcHistory.czHumanitní vědy › Business, obchod

Historie obchodu a obchodování


Směnný obchod, kolonialismus a globální ekonomické trhy

Obchod neboli komerce je lidská činnost, která spočívá v směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby, realizovaná prostředníky za účelem dosažení zisku.
Není žádným tajemstvím, že se mnohé řídící procesy prvorepublikové firmy Baťa jsou v naší agentuře abcRedakce.cz populární. Mnoha z nich se inspirujeme nebo řídíme. Možná jste to z některých našich dosavadních vyjádření sami poznali (třeba ze stránky Zákaznický servis). Možná že ale právě tahle recenze bude určitým ujasněním, kdy ve stopách, které zanechali pánové Tomáš Baťa a Jan Antonín Baťa, jít chceme, a kdy naopak ne.

kniha Trvalé hodnoty soustavy Baťa

Recenze knihy | Zelený, Milan: Cesty k úspěchu. Trvalé hodnoty soustavy Baťa. Čintámani, [Kratochvilka] 2005. » Číst celý článek ...www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Host: Tomáš Baťa, syn zakladatele firmy Baťa. Téma: Křižovatky Tomáše Bati.


  www.reflex.cz

Text článku publikovaného roku 2000 (č. 28) v časopisu Reflex. Jeden z pohledů na polistopadové bankovnictví českého státu. Komerční banka (KB), její vznik a vývoj; úloha bankovnictví ve vznikajícím kapitalistickém prostředí. Česky.

  www.iliteratura.cz

Recenze knihy „Svět porozumí - Příběh krále bot Jana Antonína Bati“ vydané česky roku 2004. Kniha mapuje v naší zemi nepříliš známou část historie Baťových obuvnických závodů. Životopis Jana Antonína Bati, nevlastního syna prvorepublikového podnikatele Tomáše Bati, který původně dle práva velmi úspěšně pokračoval ve šlépějích svého nevlastního otce. Po druhé světové válce však složitým způsobem o značnou část majetku přišel. Česky.

  www.army.cz

Článek publikovaný na stránkách časopisu Vojenské rozhledy (2000, zvláštní číslo), respektive Ministerstva obrany ČR. Autor: Roman Horák, Lubomír Odehnal. Financování zbrojení, finanční zabezpečení mobilizace v armádě, zkušenosti z období let 1918–1938. Česky.

  www.kolportaz.cz

Prezentace odborného privátního badatelského projektu zaměřeného na historii a vývoj osobní distribuce tiskovin na území Čech, Moravy a Slezska. Základní informace o projektu, slovník pojmů (bouquinista, bukinista, bulvár, distribuce, distributor, evangelizace, kamelot, kolportáž, colporteur, colportage, colporter, kolportér, kolportážní literatura, kramářské tisky, kramářská jarmareční píseň), rozčlenění kolportáže: 1) knižní evangelizace (ranní křesťané, lollardi, Jednota bratrská, adventisté, badatelé Bible/svědkové Jehovovi, baptisté, metodisté, kolportéři biblických společností a jiní), 2) kolportáž pod vlivem osvícenství a obrození (Josef Dobrovský, Josef Schmidinger/Šmidinger, Šebestián Kubínek a jiní), 3) komerční kolportáž na přelomu 19. a 20. století; diskuze, bibliografie. Česky, některé informace anglicky, německy, francouzsky.

Rozdělování státního majetku formou kupónové privatizace je jedním z fenoménů novodobé historie České i Slovenské republiky. Následující odkazy na články publikované podnikatelským týdeníkem PROFIT představují výběr pro získání základního přehledu v problematice.


  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Církevní správa v českých zemích; Mravní stav duchovenstva za vlády Lucemburků; Obchodní spolek Hanza ve středověku; Kategorie středověké kultury. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Erich Kulka - Židé v Čs. vojsku; České dějiny a čeští historikové po 17. listopadu; Dušan Třeštík; Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Dějiny Francie ve 20. století; Bibliografie k obecným dějinám 20. století; Balkánská krize 1876-1878; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; NASA. Česky.

  www.profit.cz

Sekce archivu podnikatelského týdeníku Profit. Základní informace o údajně největším bankovním tunelu (ilegálním bankovním převodu a krádeži vysokých finančních částek) v polistopadové historii, kterého se měl dopustit izraelský podnikatel Alon. Přes vyhledávání lze hledat rovněž další kauzy tunelování bank a dalších podniků, které jsou nedílnou součástí nejnovější historie, respektive vlny tzv. divokého kapitalismu, která v Česku proběhla v první polovině devadesátých let dvacátého století. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.profit.cz

Série článků z archivu podnikatelského týdeníku Profit. Souhrn vzpomínek a postřehů. V socialistickém Československu bylo téměř nemožné oficiálně podnikat. Přesto existovaly různé okrajové cesty, kterými lidé podnikatelské touhy naplňovali. Přelom přišel až s rokem 1988. Česky.

  www.profit.cz

Série článků z archivu podnikatelského týdeníku Profit. Sonda do současné životaschopnosti bývalých obchodních značek socialistického hospodářství (Prim, Merkur, Botas, Jitex, Igráček, Kofola, Albatros, Vitana a jiné). Česky.

  www.profit.cz

Série článků z archivu podnikatelského týdeníku Profit. Souhrn postřehů a názorů. Jsou nositeli národní identity. Výrobci užitečných, na pohled krásných věcí však nemají na růžích ustláno. odpověď na otázku, jak dlouho ještě budou přežívat stará lidová řemesla, je značně problematická. Česky.

www.bata.cz

Sekce oficiálních stránek Bata Shoe Organization. Základní informace o historii tradiční české obuvnické značky, kterou v období rakouského Předlitavska a pozdější První republiky vybudovali Tomáš, Anna a Antonín Baťovi. Oficiální „firemní“ verze vývoje značky po roce 1932 k dnešnímu převážně obchodnímu a nevýrobnímu řetězci. Klíčová úloha Jana Bati, nevlastního syna Tomáše Bati zde není nijak zohledněna. Česky.

  www.profit.cz

Série článků z archivu podnikatelského týdeníku Profit. Souhrn postřehů a názorů shromážděných patnáct let po listopadové revoluci, která urychlila konec komunistického politického systému spolu se socialistickým hospodařením. Centrálně plánované hospodářství se muselo transformovat na tržní. Podpora podnikání po roce 1989. Česky.