Historie na internetu
  

abcHistory.cz › NovověkNOVOVĚK


Přehled podrubrik rubriky Dějiny a historie novověku


›› Renesance
›› 17. století
›› 18. století
›› 19. století
›› Rakousko-Uhersko
›› První republika (1918–1938)
›› Nacistická okupace Českých zemí (1938–1945) + Události v pohraničí
›› Československo v období komunistických vlád (1948–1989)
›› Národopis, folklór, etnografie

Historická epocha novověku zahrnuje období od roku 1492 do první poloviny 20. století. Rubrika Novověk obsahuje anotované odkazy na odborné i popularizační stránky zaměřené na historické období novověku, chápaného obecně jako epochu začínající objevením amerického „Nového světa“ v roce 1492. V podrubrikách naleznete zejména odkazy na stránky kladoucí důraz na určité epochy. Témata, která je snazší zařadit podle přesnějších kritérií, hledejte spíše v jiných rubrikách. Dějiny nejnovější zkoumejte prioritně s pomocí rubriky Soudobé dějiny a dalších, na něž se odkazuje.
Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku