Historie na internetu
  


Dějiny Německa


Historie středoevropské federace německých států, Německého císařství a německých republik

Stránky věnované historii Německa. Od 10. století tvořila německá území jádro Svaté říše římské, která existovala až do roku 1806. Tehdy v západní části bývalé Svaté Říše Římské vznikl Rýnský spolek (německy Rheinbund). Svatá Říše Římská tehdy po 844 letech zanikla. Ke sjednocení jednotlivých německých zemí do společené německé říše došlo po prusko-francouzské válce v roce 1871, kdy vzniklo Německé císařství, které po první světové válce nahradila tzv. výmarská republika. V roce 1949 Německo rozděleno na dva státy – Německou demokratickou republiku a Německou spolkovou republiku. K jejich opětovnému sjednocení do jednoho státního útvaru došlo v roce 1990.


Josef Benoni S nedávným vydáním knihy Josefa Benoniho Příběhy ze starého Lanškrounska se (s odkazem na podtitul knihy Lanškrounský »hejtman z Kopníku«) začalo opět výrazněji skloňovat slovo „kopnikiáda“.

Číst celý článek ... ››


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Konrad Adenauer byl prvním kancléřem poválečného západního Německa. Stal se jím ve svých 73 letech. Vzal na sebe odpovědnost ve chvíli, kdy celé Německo neslo osudové následky svého válečného dobrodružství. Lvím dílem přispěl k obrovskému ekonomickému, sociálnímu i politickému vzestupu poválečného západního Německa.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Brandt se narodil 18. 12. 1913 v Lübecku jako Herbert Ernst Karl Frahm (Willy Brandt bylo původně jeho literární jméno). Později německý politik, kancléř Západního Německa v letech 1969–1974 a vůdčí osobnost Sociálně demokratické strany Německa (SPD) v letech 1964–1987.


www.altmagdeburg.de

Prezentace privátního dokumentačního projektu. Německý Magdeburg v období mezi dvěma světovými válkami; Magdeburg za éry Německé demokratické republiky (NDR). Dobové fotografie a mapy. Jak vypadal Magdeburg před ničením způsobeném druhou světovou válkou a následnou socialistickou „rekonstrukcí“.


  www.deutsche-ostgebiete.net

Privátní FAnWeb. Dobové fotografie: Sudety, Čechy, Morava, Slezsko. Mapa východních oblastí. Krátké komentáře k problematice. Německy.

  www.der-deutsche-osten.de

Stránky zaměřené na území, která byla po určitou historickou epochu součástí Německa: východní Brandenbursko, Pomořansko, západní Prusko, Dánsko, východní Prusko, Slezsko. Stručná historie území, historické fotografie, mapy. Německy.

  www.deutsche-kaiserreich.de

Rozsáhlý privátní projekt mapující historii Německé říše. Podrobná chronologie, historické souvislosti, přehled německých území, panovnické dynastie, dobové fotografie, historické mapy, dobové dokumenty. Anglicky, německy, francouzsky.

  www.deutscherosten.de

Stránky zaměřené na území, která byla po určitou historickou epochu součástí Německa: východní Brandenbursko, Pomořansko, západní Prusko, Dánsko, východní Prusko, Slezsko, Sudety. Stručná historie území, odsun německého obyvatelstva, historické fotografie, mapy. Německy.

  www.die-praevention.de

Informační stránky německého Ministerstva zdraví (Bundesministeriums für Gesundheit). Rady a tipy pro zdravou turistiku i zdravý životní styl obecně. Zdravý pohyb, zdravotní a turistické procházky, každodenní zdravý život v kanceláři, prevence před nemocemi, stravování a podobně. Německ

  www.bismarcktuerme.de

Informační portál o věžích stavěných na počest německého kancléře Otto von Bismarcka, který v 19. století sjednotil jednotlivé německé země a vytvořil tzv. II. Německou říši. Základní informace o O. von Bismarckovi; Bismarckův kult a mýtus; stavba věží (často rozhledny), kašen, sloupů a jiných pomníků v Evropě, Africe, Austrálii/Oceánii a Jižní Americe; současné využití věží; fotogalerie. Česky, německy, polsky.

  www.brianrose.com

Fotografie československého hraničního pásma z let 1985-1987, fotografované z území Spolkové republiky Německo (SRN); autor Brian Rose. Zátarasy a zákaz vstupu do českých vesnic z německé strany. Unikátní fotografie. Anglicky.

  www.ddr5.homestead.com

Fotografie, mapy a texty ukazující umožňující nahlédnout do komunistické části Německa před rokem 1989, kdy byla Německá republika rozdělena na západní (SRN, respektive NSR) a východní (NDR) část. Muzeum železné opony na území Německa. Anglicky.

  www.mauer.jp

Fotogalerie Berlínské zdi, jedné z nejvýraznějších částí železné opony. Základní informace o stavbě zdi, fotografie stavby a její pozůstatky v současnosti. Anglicky, německy, japonsky.

  berlin.webzdarma.cz

Soukromé sběratelské stránky. Reprodukce historických pohlednic různých částí hlavního města Německa. Historické i novodobé pohlednice. Alexanderplatz, Brandenburger Tor, Reichstag a další místa na fotografiích. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Nagasaki a Hirošima - atomový útok; Stalinismus; Válka o Falklandy 1982; Olof Palme; Kambodža; Španělská revoluce 1936-1939; Osmanská říše - Rozklad; Amerikanizace Německa; Zahraniční politika USA; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Černošské hnutí v USA; Brežněv a východní Evropa; Japonsko; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Dohoda a Trojspolek; Vídeňský kongres; Britské impérium v 19. století; Britský koloniální systém; Děkabristé; Otto von Bismarck; Ruský narodnický anarchismus; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Karel VI.; Albrecht z Valdštejna; Náboženské poměry v českých zemích v 16.-17. století; Itálie; Václav Šašek z Bířkova a Meziboří - Cestopis; Hynek z Poděbrad; Renesanční zámky; Sjednocení Pruska; Třicetiletá válka; Polsko v 14.-17. století; Litva v 14.-17. století. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.akademie-des-handwerks.de

Oficiální stránky Akademie v Německu. Je hlavním celostátním vzdělávacím zařízením zaměřeným na řemeslné práce, zahrnující oblast severního Porýní-Vestfálska. Její činnost je od roku 1952 zaměřena v první řadě na podnikatele a vedoucí pracovníky z malých až středně velkých podniků. Informace o akademii, přehled odborných seminářů, informace z oblasti stavebního práva a jemu příslušejících oblastí, stavební a památková praxe. Německy.

  www.imhof-verlag.de

Komerční stránky nakladatelství a internetový obchod. Nakladatelství je zaměřené na tituly z oblasti kultury, náboženství, zejména z Německa, cestopisy, kalendáře, audio nosiče a dětské knihy. Informace o nabízených titulech (tříděno dle témat a námětů), ohlasy čtenářů, všeobecné a obchodní podmínky. Německy.

  www.blfd.bayern.de

Oficiální stránky úřadu. Bavorský zemský úřad pro památkovou péči je hlavním, státem ustanoveným, odborným úřadem pro ochranu památek a jejich péči o ně. Občané sem mohou podávat žádosti o stavební povolení pro úpravy na památkově chráněných budovách, využití památek a klást otázky týkající se ochrany a péče o památky. Odkaz na aktivní mapu Bavorska, členěná dle krajů s možností jejich vyhledávání. Odkazy na informace o stavební a kulturně-památkové údržbě, pozemní památkové péči, evidence, výzkum a dokumentace, odkaz na Zemský úřad pro nestátní muzea, pokyny pro vlastníky pomníků, seznam bavorských památek. Německy.

  www.denkmal.de

Sekce oficiálních stránek města Halle o památkové péči a památkových oblastech ve městě. Odkazy na čtvrtě a ulici ve městě, kde se nacházejí památkově chráněné stavby, informace o historii památkové péče na území města. Kulturní kalendář města Halle a Lipska, informace o regionu. Německy.

  www.karlsruhe.de

Sekce oficiálních stránek města. V Karlsruhe se nachází téměř tisíc památek a tato sekce stránek je tomuto kulturnímu bohatství věnována. Odkazy přehledně rozděleny na části města - od západní části až k východní části města včetně některých oblastí přidružených ke městu. Uvedeny památky a k nim stručný popis. Fulltextové vyhledávání podle názvu památky. Německy.

  www.industrie-kultur.de

Oficiální stránky časopisu seznamující čtenáře s novinkami z oblasti průmyslu a kultury. K dispozici informace o aktuálním vydání, dosud vydaných číslech, přehled o časopise, regionální zprávy, historické údaje, adresa a kontakt na redakci, tiráž. Servis pro čtenáře: seznam průmyslových muzeí, termíny, možnost zasílání informačního zpravodaje časopisu na email, zajímavé odkazy, příspěvky a studie, internetová kulturní sekce - diskuse, příspěvky, termíny, FAQ. Německy.

  www.lukasverlag.com

Komerční stránky nakladatelství. Aktuální informace, doporučení a sdělení, Důležité termíny nakladatelství, nové tituly. Stránky slouží také pro přímý nákup z nakladatelství - internetový obchod. Německy.

  www.dehio.org

Komerční stránky obchodního zastoupení Dehio, průvodce německými kulturními památkami. Bylo založeno v letech 1905-12 kunsthistorikem Georgem Dehio. Na stránkách seznámení se životem Georga Dehio, připravované a stávající umělecké výstavy, projekty a seznámení s činností, přehled rekonstruovaných staveb, knižní tituly týkající se historického stavitelství a rekonstrukcí. Německy.

  denkxweb.denkmalpflege-hessen.de

Sekce oficiálních stránek seznamující s kulturními památkami v Hessenu. Na úvodní stránce možnost vyhledávání památek dle ulice, čtvrti, názvu či klíčového slova ve virtuální mapě. Uvedeny na mapě Rakouska oblasti, které již byly odborně zpracovány. Návod k používání virtuální mapy. Odkaz na památkovou péči v Hessenu. Německy.

  www.landesdenkmalamt-bw.de

Sekce oficiálních stránek památkové péče, představující zpravodaj o památkové péči v Baden-Württembergu. Možnost bezplatného on-line objednání čtyř vydání do roka. Vychází čtvrtletně. V této sekci možnost prohlížení a čtení některých čísel zpravodaje on-line, přehled od roku 1994 do roku 2005. Odkaz na úřad zemské památkové péče, další publikace, možnost vyhledávání. Německy, anglicky.

  www.nationalkomitee.de

Sekce oficiálních stránek Německé národní komise, zabývající se ochranou památek na území Německa. Informace o ochraně. K dispozici informace týkající se ochrany památek (čtyřikrát ročně zpravodaj). Informace o Komisi, úkoly komise, služby pro veřejnost, iniciativy a zasedání, výzvy a prohlášení komise. Německy.

  www-5.ibm.com

Sekce komerčních stránek firmy IBM v Německu věnované 50 let trvající historii značky IBM na německém trhu. K dispozici přehled vývoje značky od roku 1953 do současnosti, informace o vývojářském centru v Böblingenu, ležící poblíž Frankfurtu, které patří mezi největší centra IBM na světě. Na stránkách dále informace o produktech, službách a podpora pro uživatele. Anglicky, německy.

  www.denkmalpflege-forum.de

Oficiální stránky jednoty zemských památkářů v Německu. Jednota se zabývá zabývá odbornými památkovými posuzováními po celém spolkovém Německu. Na stránkách aktuální informace o činnosti, památkové péči ve spolkových zemích Německa, archivy článků, odkazy na související organizace, seznam architektonických památek na prodej. Německy.

  www.bda.at

Oficiální stránky BDA. Jedná se o úřad, který má na starost péči o památky ve všech spolkových zemí v Rakousku. Informace o památkové péči a činnosti úřadu, památky v jendotlivých spolkových zemích - přehledně členěná aktivní mapa Rakouska. Sekce věnovaná problematice památek, co se rozumí pod pojmem "památka". Aktuality, vyhlášení památky měsíce, legislativní úprava ochrany památek, FAQ, publikace. Odborná sekce věnované problematice památkové péče. Německy.

  www.luzice.cz

Oficiální stránky Společnosti přátel Lužice (SPL), jehož cílem je udržovat kulturní styky s Lužickými Srby a také dalšími etnickými menšinami v duchu nejlepší tradice, pomáhat jim a bránit zájmy lužickosrbské menšiny v ČR. Lužičtí Srbové - Základní informace o historii oblasti, akce realizované SPL, Lužický seminář, sorabistika, turistické informace (mapy, ubytování), povrchové doly v regionu, Hórnikova lužickosrbská knihovna / Hórnikowa serbska knihownja, nabídka publikací SPL, odkazy na související stránky. Česky.

Muzea / Museums
  www.muehlenmuseum.de

Oficiální stránky přírodního muzea vodních a větrných mlýnů v německém Gifhornu (u Hannoveru). Informace pro návštěvníky, dopravní dostupnost, otevírací doba. Německy.

  www.munster.de

Oficiální stránky vojenského muzea v Munsteru. Muzeum představuje vývoj vojsk a zbraní německých tankových jednotek od roku 1917 až do současnosti. To dokumentují dobové vozidla, zbraně, výstroje, uniformy, dokumenty a vyznamenání německé obrněné jednotky. Na stránkách informace o muzeu, jeho historie, plánek objektu a výstavní haly, aktuální informace, seznamy spolupracujících muzeí a korporací, dočasné výstavy, kontakty, otevírací doba. Německy.

  www.dhm.de

Oficiální stránky jednoho z nejvíce navštěvovaných muzeí v Německu, představující historii Německa. Uvedeny aktuálně probíhající výstavy, stále expozice, dočasné sbírky. K dispozici seznam publikací, nabídka ochodu muzea. Zajímavé možnosti nabízí sekce Multimedia, ve které jsou k nahlédnutí záběry z webkamer, video a audio projekce. Sekce LeMO nabízí textovou a obrázkovou formou online prohlídku muzea. Anglicky, německy.