Historie na internetu
  


Dějiny Maďarska


Vnitrozemský stát ve střední Evropě

Maďaři jsou původem kočovnické národy patřící k uralským a ugrofinským národům. Do Evropy přišli Maďaři pod vedením vůdce Arpáda v roce 895 n. l. Maďarština je výrazná tím, že nepatří do rodiny Indoevropských jazyků.
  www.kosztolanyi.com

Privátní server shromažďující údaje k problematice: genealogie, heraldika, šlechta a související. Kalendář akcí, tématické články, historické pohledy a rytiny (hrady, zámky, veduty), historické mapy, šlechtické rody (databáze), sídla šlechty, pečetě měst a obcí, symboly Rakousko-uherské monarchie (vlajky, vyznamenání, korunovační klenoty, znaky R-U), portréty členů šlechtických rodů. Slovensky, anglicky, francouzsky.

  www.uhersko.com

FanWeb věnovaný historii Uherského království a rodu Lány. Lányové / Lányovci (osobnosti rodu, rodinná sídla), Uhry a uherské dějiny (zvláště se zaměřením na Horní Uhry), osobnosti, výtvarné umění. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. František Palacký 1868-1876; Svitavy 1849-1918; Revoluce 1848; České dějiny 18.-20. století; Domovské právo ve starém Rakousku; Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století; Národní museum; Král železnic Bethel Henry baron von Strousberg a Rokycansko; František Josef I.; Z počátků moravského sociálního zákonodárství; Dolní vrstvy v 19. století; Česká pasivní politika v 70. letech 19. století; Moravská společnost a Velká francouzská revoluce; Čechy a Kraňsko 1860-1914; Napoleon; Dohoda a Trojspolek; Code civil - Občanský zákoník ve Francii; Vídeňský kongres; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; V. L. Tapié - Marie Terezie; Jan Jesenský - Jessenius; Leopold I.; Nižší šlechta ve věku jagellonském; Jagellonci; Stavební aktivity olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteina v Kroměříži; Karel VI.; Albrecht z Valdštejna; Náboženské poměry v českých zemích v 16.-17. století; Itálie; Václav Šašek z Bířkova a Meziboří - Cestopis; Sjednocení Pruska; Katolická církev v době reformace; Třicetiletá válka; Osmanské výboje v Evropě; Uherská povstání 17. století. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.magyarintezet.hu

Sekce oficiálních stránek, věnující se maďarským institutům ve světě. Sekce je zaměřena na akademii v Římě, založené v roce 1927. Mapován život v Maďarsku, konají se zde kulturní akce, např. výstavy. Na stránkách mapa a detailní popis spojení do akademie včetně adresy, informace o personálním složení, programu akademie, např. knihovny, galerie. Historie a popis knihovny v akademii. Zajímavé jsou odkazy na maďarské instituce po celém světě. Anglicky, italsky, maďarsky.

  www.donaumonarchie.com

Rakousko-Uhersko – Stránky věnované historii monarchie. K nahlédnutí mapa z r. 1914, vyznačeno území tehdejších státních zřízení. Dále přehled území z období Rakouska-Uherska: Bosna a Hercegovina, Čechy, Bukovina, Dalmácie, Haliči apod. Německy, anglicky, francouzsky.

Archivy / Archives
  www.osa.ceu.hu

Oficiální stránky OSA, neziskového, archivního, výzkumného a vzdělávacího centra. Jeho sbírky a aktivity se vztahují k období po druhé světové válce, hlavně k období studené války, historii tehdejších komunistických zemí, k lidským právům, případně k válečným zločinům. Základní informace o nadaci, realizované nebo probíhající výzkumné a vzdělávací projekty, události, online expozice, granty, publikační činnost, osobnosti (Raoul Wallenberg, George Soros). Anglicky, rusky, maďarsky.

Knihovny / Libraries
Muzea / Museums