Historie na internetu
  


Dějiny Litvy


Litevská republika a její dějiny

Nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí.
  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Osmanské výboje v Evropě; Uherská povstání 17. století; Rusko do nástupu Romanovců; Boris Godunov; Polsko v 14.-17. století; Litva v 14.-17. století. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku