Historie na internetu
  


Dějiny Kanady


Kanada – Na koruně Velké Británi e nezávislá a přece závislá

Kanada vznikla na území osídleném Indiány a Eskymáky jako unie britských zámořských teritorií a kolonií, z nichž některé byly předtím součástí francouzské koloniální říše. Nezávislost na Velké Británii získala mírovou cestou Zákonem o Britské Severní Americe v roce 1982.

Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.acdi-cida.gc.ca

Oficiální stránky CIDA v Kanadě. Jedná se o kanadskou společnost, která si dala za cíl celosvětově pomáhat zejména v oblasti humanitární a to za účelem zvýšit věkovou životní hranici, snížit úmrtnost dětí, zvýšit průměrné příjmy a zvýšit gramotnost, to vše zejména v rozvojových zemích po celém světě. Její cíle vychází z cílů OSN. Informace o CIDA, organizační struktura, cíle a plány, aktivity v zemích, plánované a současné projekty, publikace, odkazy na partnery CIDA. Novinky a aktuální informace, sekce věnovaná mladým a učitelům, informace o regionech a některých zemích světa, možnosti spolupráce. Kontaktní informace, FAQ. Anglicky, francouzsky.

  www.chin.gc.ca

Oficiální stránky CHIN, která poskytuje ucelený informace o kanadském národním dědictví po celém světě, a to díky celosvětové propojené informační síti. Jako úkol a cíl si CHIN stanovila vyzdvihnout důležitost ochrany kanadského dědictví pro nynější a budoucí generace. Informace o CHIN, její činnost a organizační struktura, informace o národním dědictví Kanady - od duševního vlastnictví až po kanadské artefakty. Informace o aktuálním dění a přehled novinek, konané konference a mítinky, informace o možnosti zaměstnání v tomto sektoru, možnost objednání publikací. Anglicky, francouzsky.

  www.ccq.mcc.gouv.qc.ca

Oficiální stránky střediska, které si dalo za cíl chránit kulturní dědictví francouzské provincie v Kanadě, Quebecu. Bylo založeno vládou na jaře roku 1979. Informace a poslání střediska, sekce věnované různým oblastem kulturního dědictví v Quebecu - archeologie, kovy, malířství, sochařství, atd. Seznámení s fotografickou laboratoří střediska, možnost objednání videonahrávek vážící se předmětu činnosti střediska. Sekce věnovaná dalším kulturním dědictvím, možnost objednání knih a publikací. Anglicky, francouzsky.

  www.carleton.ca

Sekce oficiálních stránek Univerzity v Ottawš, Kanada, věnující se studiím kanadské historie a kultury a života v Kanadě vůbec. Informace o fakultě a univerzitě, studijní programy, pořádané kurzy, přehled ocenění, akademické složení, aktuální informace a konané mítinky, další zdroje informací a odkazy na webové stránky. Dále sekce informující o knihovně, Carleton od A do Z, telefonní univerzitní seznam, sekce pro studenty. Anglicky.

  www.canadacouncil.ca

Oficiální stránky rady, která nabízí širokou škálu dotací a služeb profesionálním kanadským umělcům a organizacím v oblasti tance, divadla, mediálních umění, hudby, divadla, výtvarného umění, psaní a vydavatelství knih a publikací. Informace pro cílové skupiny, grantový program, kalendář pořádaných akcí, publikace, novinky z oboru, galerie fotografií a obrazů, možnost objednání informačního bulletinu, informace o organizaci - poslání, historie, zaměstnanci. Anglicky, francouzsky.

  www.cac-accr.ca

Oficiální stránky Kanadské společnosti pro ochranu kulturního majetku (CAC), jehož hlavní úlohou je podporovat šíření znalostí vztahující se k ochraně kanadského kulturního majetků a dědictví. Informace o CAC, novinky a aktuální zprávy, členství v organizaci, možnost podpory, např. formou dotací, publikace, granty, konané konference, konaná školení z oblasti ochrany kulturního majetku, důležité odkazy, sekce pro členy CAC, přehled knižních titulů. Anglicky, francouzsky.

  www.cci-icc.gc.ca

Oficiální stránky CCI, institutu, jehož hlavní činnost spočívá v ochraně kanadského kulturního dědictví. Byl založen v roce 1972 a při své činnosti úzce spolupracuje se stovkami muzeí, galerií a dalšími organizacemi, které se zajímají o kulturní dědictví Kanady. Informace o CCI, jeho historie a současnost, činnosti, kterými se CCI zabývá, virtuální prohlídky CCI, dále nabízené služby, možnosti vzdělávání v oblasti ochrany, knihovna CCI včetně webového katalogu nabízených knih, publikace - od prodeje knih až po možnost odběru informačního bulletinu. Anglicky, francouzsky.

  www.cbbag.ca

Oficiální stránky kanadského spolku kanadských knihařů a knižních umělců, sídlícího v Torontu, který byl založen roku 1983. Byl založen za účelem podpory vývoje v oblasti knižního umění, které zahrnuje, vazbu knih, zumělečtění, výběr vhodného papíru, kaligrafii, knihtisk a typografii, zdobení papíru a ochranu knižních titulů. Detailní informace o CBBAG, konané semináře a školení, domácí studium v oboru, výstavy, některé galerie online, publikace, sekce věnována knižnímu umění. Anglicky.

Muzea / Museums
  www.museums.ca

Oficiální stránky kanadské národní organizace, která slouží potřebám muzeí a muzejním pracovníkům po celé Kanadě. Vznikla v roce 1947 a v současné době má na 2000 členů, sestávající se z neziskových muzeí, galerií, vědeckých center, akvárií, archivů, sportovních center, zoo a historických center po celé Kanadě. Informace o muzeu a jeho činnosti, seznam členů a možnosti připojení se k členství, informace o bulletinu, konané konference, programy a projekty, členství. Anglicky, francouzsky.

  www.theartnewspaper.com

Oficiální stránky univerzity v Kanadě. Informace o univerzitě, služby pro studenty, o studentský život na univerzitě, přehled oborů, studijních programů a seznam kateder, jak se uplatnit po vystudování, finanční výpomoc studentům, FAQ. Anglicky.

  www.civilisations.ca

Oficiální stránky největší a nejpopulárnější kanadské instituce, která se stará jednak o Kanadské muzeum kultury a také o Kanadské válečné muzeum. Na úvodní stránce aktuální informace a zajímavost z oblasti různých kultur a vojenství. Sekce věnované archeologii, umění, různým kulturám a civilizacím, původním obyvatelům, historii, pokladům a vzácnostem, vojenské historii. Dále informace o výstavách. Sekce určené pro děti, studenty, školy, media. Publikace a možnost spolupráce. Možnost objednání informačního bulletinu emailem. Anglicky, francouzsky.

  www.nature.ca

Oficiální stránky muzea v Ontariu, Kanada, seznamující s krásami přírody - od množství fosilií a minerálů, rostlin až po vzácná zvířata. Kalendář konaných akcí a výstav v muzeu, návštěvní informace, sekce pro ty, kteří se chtějí v této oblasti vzdělávat, informace o muzeu, kontaktní informace, členství, možnosti sponzorování, zaměstnání. Anglicky, francouzsky.