Historie na internetu
  


Dějiny Japonska


Japonské císařství a současné Japonsko v minulosti

Japonsko leží na východním okraji asijského kontinentu. Stát je tvořen řetězem ostrovů v západní části Tichého oceánu. Největší ostrovy jsou Hokkaidó, Honšú, Šikoku, a Kjúšú. K těmto ostrovům patří i skupina menších ostrovů – Okinawa a řada menších.


  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Španělská revoluce 1936-1939; Mobilizace čsl. armády v květnu 1938; Ve stínu říšské orlice; Emil Hácha; Morava v nacistické politice; Reinhard Heydrich; Erich Kulka - Židé v Čs. vojsku; Mládež vede Brno (1949); Nagasaki a Hirošima - atomový útok; Stalinismus; Zahraniční politika USA; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Japonsko; NASA. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Ruské impérium v 19. století; Mikuláš II.; Rasputin; Krize a pád ruského imperia; Rusko-Japonská válka; Trojí dělení Polska, Varšavské knížectví; Jules Michelet; Občanská válka Severu proti Jihu; Dohoda a Trojspolek; Vídeňský kongres; Britské impérium v 19. století; Britský koloniální systém; Děkabristé; Otto von Bismarck; Ruský narodnický anarchismus; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.sitesofconscience.org

Oficiální stránky koalice institucí dokumentujících historii porušování lidských práv a boj za sociální spravedlnost, práva a svědomí jednotlivce. Přehled dokumentační a osvětové činnosti. Lidská práva, holocaust, Gulagy, válečná muzea a památníky, práva žen, genocida, otrokářství, vysídlování, etnické čistky, totalitarismus; historie i současnost. Anglicky, španělsky, německy, francouzsky, rusky.