Historie na internetu
  


Dějiny Izraele


Historie státu Izrael

Moderní stát Izrael, o jehož vznik usilovalo sionistické hnutí již od konce 19. století, se odvolává na biblickou myšlenku země izraelské, jejíž zaslíbení tvoří jeden z ústředních motivů judaismu po více než tři tisíce let. Po první světové válce ustanovila Společnost národů Britský mandát Palestina s cílem vytvořit „domovinu pro židovský lid“. V roce 1947 Organizace spojených národů schválila rozdělení Mandátu Palestina na dva státy – židovský a arabský. Liga arabských států takovovu představu odmítla. Izrael naproti tomu vyhlásil roku 1948 nezávislost.
  www.eretz.cz

Zpravodajský portál občanského sdružení Eretz, zaměřený na aktuální dění ve státě Izrael, respektive v zemi Jisrael (tj. biblická Zaslíbená země) a na historii oblasti. Aktuality, zprávy, komentáře, odkazy na relevantní instituce, historie oblasti, náboženství, kultura, antisemitismus, dokumenty, FAQ. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

Muzea / Museums
  www.yadvashem.org

Oficiální stránky státního muzea státu Izrael, památníku obětí zavražděných nacisty během druhé světové války. Informace k problematice holocaustu, převážně k židovskému šoa. Články, dokumenty, prameny, fotografie. Informace o muzeu, kalendář akcí, realizované projekty, vzdělávací projekty, výzkum a dokumentace. Virtuální expozice. Anglicky, francouzsky, maďarsky, rumunsky.