Historie na internetu
  


Dějiny Itálie


Dějiny italksých států na Apeninském poloostrově

Itálie (staročesky Vlachy) je stát ležící v jižní Evropě. Itálie vznikla roku 1861 spojením států na poloostrově. Hlavním městem je od roku 1870 Řím. Po první světové válce se v Itálii chopili moci fašisté v čele s Benitem Mussolinim. Během druhé světové války se Itálie přidala na stranu hitlerovského Německa, což nakonec vedlo k porážce Itálie. Království bylo v roce 1946 nahrazeno republikou. Itálie je zakládajícím členem EU a NATO.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Italský politik, zakladatel a tvůrce ideologie fašismu. Původně učitel, později státník, představitel fašistické Itálie a diktátor.


  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Svatopluk - Korespondence s papežskou kurií; Křížové výpravy; Konstantin a Metoděj; Jeroným Pražský; Jan Hus; Církevní správa v českých zemích; Husův proces; Kosmas; Mravní stav duchovenstva za vlády Lucemburků; Karel IV.; Sicilské Nešpory; Papež Urban II.; Italské městské státy; Morové rány; Vrcholný a pozdní středověk v západní Evropě; Kategorie středověké kultury; Karel veliký; Intelektuálové ve středověku; Jan XXIII.; Johanka z Arku; Templáři. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; J. L. Raduit de Souches; Itálie; Václav Šašek z Bířkova a Meziboří - Cestopis; Hynek z Poděbrad; Renesanční zámky; Dobytí Peru; Benvenuto Cellini; Jean Bodin; Michelangelo; Niccolo Macchiavelli; Sjednocení Pruska; J. J. Rousseau; Katolická církev v době reformace; Kryštof Kolumbus; Třicetiletá válka; Brazílie; Thomas More - Utopia; A. S. Piccolomini - Pius II. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.babelmed.net

Komerční stránky neziskové organizace, která byla založena v Římě v dubnu 2001. Jejím hlavním cílem je propagace kulturních proměn ve Středomoří a předávat informace. Název Babelmed vznikl spojením "med" - Mediterranea (Středomoří) a "babel", což znamená v arabském světě "dveře" - poukazuje na různorodost kultury právě v oblasti Středomoří. Přehled konaných akcí a mítinků, oblasti, na které je organizace zaměřena, přehled států, archiv, odkazy na důležité zdroje. Zajímavostí je rovněž odkaz na informace o České republice. Informační bulletin. Francouzsky, anglicky.

Knihovny / Libraries
  www.casalini.it

Oficiální stránky italské organizace, která se věnuje podpoře italských, francouzských a španělských knih a periodik v akademických institucích, univerzitách a veřejných knihoven po celém světě. Profil společnosti, systém managementu, kontaktní informace. Přehled poskytovaných služeb, elektronické publikace a služby, bibliografie, ostatní užitečné internetové odkazy. Přehledný systém vyhledávání informací. Na úvodní stránce mimořádné či speciální knižní nabídky. Anglicky, italsky, německy, francouzsky, španělsky.

  www.archiviodistato.prato.it

Oficiální stránky Státního archivu města Prato v Itálii, kde lze nalézt dochované dokumenty z historie, knihy a historické dědictví v Pratu. Na stránkách seznámení s Archivem a jeho historií. Na úvodní stránce kontakty na archiv, otevírací doba, základní informace o archivu, uživatelská příručka. Fotografie a pohlednice z Archivu. Anglicky, německy, italsky.