Historie na internetu
  

abcHistory.cz › Humanitní vědyHUMANITNÍ VĚDY


Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice Dějiny a historie humanitních věd


›› Business, obchod
›› Dějepisectví (metodologie, osobnosti, ...)
›› Ekonomie
›› Osobnosti humanitní
›› Literatura, písemnictví
›› Pacifismus, antimilitarismus, odpírači vojenské služby
›› Právo, soudnictví
›› Umění

Rubrika Humanitní a společenské vědy obsahuje anotované odkazy na odborné i popularizační stránky vztahující se k vývoji těchto oborů. Najdete zde mimo jiné odkazy na internetové stránky některých významných badatelů či jiných významných osobností. To platí v plné míře o rubrice Dějepisectví.

Jedním z nejtechničtějších, ale přesto stále humanitním oborem, je ekonomie, která má v této rubrice svou specializovanou poodrubriku; podobně logicky je právě zde věnována prostor historii businessu a obchodu obecně. Další podrubrikou je Historie advokacie, práva nebo soudnictví. Teprve v nedávné době byla přidána podrubrika věnovaná odpíračům vojenské služby.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku