Historie na internetu
  

abcHistory.czHumanitní vědy › Osobnosti humanitní

Významné humanitní osobnosti


Myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka, lidství a lidstvo

Pojem humanismus vznikl sice až v novověku, zájem o člověka a lidskou společnost však charakterizuje už klasické období řeckého myšlení.
Adolf Hitler a Ferdinand Peroutka

Veřejná debata k otázce, zda jsou intelektuálové schopni v krizových situacích selhat (o tom snad nikdo soudný nepochybuje), se v několika posledních dnech proměnila v hledání důkazů pro, nebo proti Peroutkovi v období okupace. Internetem začaly kolovat články z revue Přítomnost konce třicátých let, kdy ji Peroutka řídil. Doposud ale nezazněl naplno hlas samotného Ferdinanda Peroutky, který se k podobným obviněním vyjádřil už po válce, když mimo jiné napsal: „Vyloupněte z dvacetiletého díla novinářova dvacet úryvků, zbavte dvacet vět souvislosti, do níž byly zasazeny, zamlčte, co bylo předtím, a co bylo potom a uděláte přívržence agrárníků z muže, jenž proti nim bojoval […]“ – Ale pěkně popořádku…

Číst celý článek ... ››


www.muzeumtgm.cz

Oficiální stránky muzea ve městě Rakovník. Základní informace o muzeu, historie muzea, otevírací doba. Přehled služeb, sbírek a expozic rakovnického muzea a jeho poboček: Rakovník (historie města od nejstarších dob až po 18. a 19. století; geologie; hornictví; rybářství; Zikmund Winter - život a dílo; Věstníky muzejního spolku; Skupina historie vojenského letectví; Masarykova společnost; badatelna; publikační činnost); Lány (muzeum T.G.M. v Lánech; historie obce; Pamětní síň Alice Masarykové a Českého Červeného kříže; Lánský zámek; Lánská obora); Městské muzeum Nové Strašecí (historie města; rozhledna Mackova Hora; badatelna); Vlastivědné muzeum Jesenice (informace o muzeu; historie obce; badatelna; rozhledna Tobiášův vrch); Skryje - Památník Joachima Barranda (informace o muzeu; historie obce; sbírka paleontologických nálezů; expozice venkovského života na konci 19. a na počátku 20. století; Joachim Barrande - život a dílo); Nezabudice (Jaroslav Franěk - Pamětní síň legionáře; Obrana národa; historie obce); Muzeum Čistecka (historie obce Čistá; Jaroslav Vrchlický - život a dílo); Hrad Týřov (historie hradu). Česky.

www.capek-karel-pamatnik.cz

Oficiální stránky Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Památník byl zřízen v domě, kde spisovatel pobýval v posledních třech letech svého života. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, informace o Památníku, Karel Čapek - Život a dílo, zajímavosti. Česky, anglicky, německy.

www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; J. L. Raduit de Souches; V. L. Tapié - Marie Terezie; Jan Jesenský - Jessenius; Václav Šašek z Bířkova a Meziboří - Cestopis; Hynek z Poděbrad; Benvenuto Cellini; Jean Bodin; Michelangelo; Niccolo Macchiavelli; J. J. Rousseau; Kryštof Kolumbus; Thomas More - Utopia; A. S. Piccolomini - Pius II.; Boris Godunov. Česky.

www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol. Vývoj jazykovědy; Aristoteles; Jan Blahoslav Kozák; České národní obrození; Jan Marek Marci; Jan Caramuel z Lobkovic; Idea Evropy; Gottfried Wilhelm Leibniz; Immanuel Kant; Novotomismus - Metoděj Habáň; Nietzsche: Nečasové úvahy; sv. Augustin: Vyznání; Baruch Spinoza; John Locke; Pýthagorás; Aristoteles; John Stuart Mill: O Svobodě; Hérakleitos z Efezu; Avicenna (Ibn Síná); Piérre Abélard; Jan Hus: O církvi; Xenofón; Atomisté; Platón; Seneka; Antická filozofie; Aristoteles; Epikurejci a Stoikové - morálka a sebevražda; Parmenides; Thomas Hobbes - Leviathan; Formování novověké společnosti. Česky.

www.bozena-nemcova.cz

Oficiální stránky společnosti založené roku 1932 v Praze. Stručný přehled historie a činnosti spolku, smysl činnosti, dokumenty, kalendář akcí. Božena Němcová: životopis, bibliografie, literatura o Boženě Němcové, přehled filmů, muzea, významná místa. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

filosofie.kvalitne.cz

Prezentace nevýdělečného internetového projektu s medailonky vybraných světových filozofů (Hannah Arendtová, Bernard Bolzano, Egon Bondy, Martin Buber, Albert Camus, Václav Černý, René Descartes, Michel Foucault, David Hume, Karl Jaspers, Immanuel Kant, Soren, Kierkegaard, Karel Marx, T. G. Masaryk, Isaac Newton, Friedrich Nietzsche, Jan Patočka, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, Arthur Schopenhauer, Benedikt Spinoza, Voltaire, Ludwig Wittgenstein a další. Samostatně hesla: Existencialismus, Fenomenologie, Filosofie, Hermeneutika, Metafyzika, Ontologie. Česky.

www.phil.muni.cz

Sekce stránek Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Záladní životopisné údaje českých, ale i slovenských, německých, ruských, ukrajinských, polských a dalších filozofů. Vyhledávání, abecední seznam, odkazy na další literaturu. Odborné dodatky: Cercle philosophique de Prague; Filozofické časopisy - informace a bibliografie (Česká mysl; Ruch filosofický; Filosofie; Filosofická revue; Filosofický časopis; Reflexe. Časopis pro filosofii a teologii aj.); Filozofické mezinárodní kongresy v ČSR; Jednota filozofická; Výuka filozofie ve školách. Česky.

www.freud.org.uk

Oficiální stránky londýnského muzea Sigmunda Freuda (1856 Příbor - 1939 Londýn), které je umístěno v domě, kde zakladatel psychoanalýzy žil po svém odchodu z nacistického Rakouska. Základní informace o sbírkách muzea, fotografie, informace o probíhajících nebo realizovaných projektech (konference, vzdělávací akce, publikovaná literatura, výstavy). Informace o osobě S. Freuda, o jeho životě a práci. Odkazy na další podobné stránky. Anglicky a v dalších jazycích.

www.clavmon.cz

Faksimile Balbínova vlastivědného díla Učené Čechy z roku 1777 zpracovaná pracovníky Ústavu pro klasická studia AV ČR do elektronického formátu PDF. Možnost vyhledávání podle jmen i listování v knize. Práce Kabinetu pro klasická studia AV ČR. Latinsky.

www.alberteinstein.info

Společný internetový projekt několika akademických institucí jehož cílem je zpřístupnit písemnosti, fotografie a další historické materiály, které se váží k osobnosti teoretického fyzika Alberta Einsteina. Obsáhlá databáze obecných informací o Einsteinovi, odborné studie, profesní práce, korespondence, digitalizované rukopisy (mimovědecké osobní texty, deníky z cest) a další. Databáze fotografií. Anglicky.

www.historicist.com

Protestantské interpretace biblických proroctví; historické alternativy. Výzkum biblické chronologie a jeho vliv na protestantské hnutí (Martin Luther, John Knox, John Calvin); výzkumy Isaaca Newtona. Ačkoli Newton je dnes znám především jako otec moderní fyziky, on sám před tímto zaměřením ve značné míře upřednostňoval výzkum Bible, zvláště biblickou chronologii. Fulltextová verze Newtonova díla Observations on Daniel and the Apocalypse of St. John a další podobné texty. Anglicky.

www.libri.cz

Elektronická verze stejnojmenné knihy z cyklu KDO BYL KDO, vydané nakladatelstvím Libri. Obsáhlá encyklopedie a bibliografický slovník. Česky. Summary v angličtině a němčině.