Historie na internetu
  


Dějiny Francie


Francouzská republika a její historie

Hranice současné Francie zhruba souhlasí s těmi z dob starověké Galie obývané keltským kmenem Galů. Galie byla porobena v 1. století př. n. l. Římany a Galové částečně převzali latinský jazyk i kulturu. S romanizací území souvisí i časné šíření křesťanství od 2. a 3. století. Galské východní hranice byly ve 4. století obsazeny germánskými kmeny, převážně Franky, kteří později dali zemi její dnešní jméno...


  www.free.fr

Specializované stránky věnované pařížskému masakru z roku 1961. Francouzská policie a zvláštní oddíly tehdy v centru Paříže dle rozkazu M. Papona (Maurice Papon) zaútočily na pokojnou demonstraci neozbrojených alžírských imigrantů. S několika tisíci zatčenými bylo velmi krutě zacházeno; asi 200 alžírských přistěhovalců policie buď zastřelila nebo utopila v řece Seině. Francouzská cenzura znemožňovala až do konce 20. století o masakru zveřejňovat informace. Dobové dokumenty, výpovědi pamětníků, fotografie. Francouzsky, anglicky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Dějiny Francie ve 20. století; Stalinismus; Válka o Falklandy 1982; Olof Palme; Kambodža; Španělská revoluce 1936-1939; Zahraniční politika USA; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Mravní stav duchovenstva za vlády Lucemburků; Počátky Přemyslovců; Lucemburkové a Přemyslovci; Karel IV.; Bitva u Kresčaku; Středověké mnišství; Píseň o Rolandovi; Bitva u Bouvines a Filip II. Frankové; Morové rány; Anglie ve středověku; Vrcholný a pozdní středověk v západní Evropě; Stoletá válka; Filip II. August; Dagobert I.; Kategorie středověké kultury; Karel veliký; Intelektuálové ve středověku; Jan XXIII.; Johanka z Arku; Templáři. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Napoleon; Code civil - Občanský zákoník ve Francii; Jules Michelet; Moravská společnost a Velká francouzská revoluce; Dohoda a Trojspolek; Děkabristé; Otto von Bismarck; Ruský narodnický anarchismus; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

Knihovny / Libraries
  www.bnf.fr

Oficiální stránky francouzské Národní knihovny v Paříži. Seznámení s knihovnou, základní informace, k dispozici některé dokumenty online. Zajímavá je sekce věnovaná dvojjazyčné digitální knihovně, která se zaměřuje na historii francouzské přítomnosti v Severní Americe, a to od prvního desetiletí 16. století až ke konci 19. století. Virtuální výstavy - nejčastěji v obrazové podobě. Online katalogy. Francouzsky, částečně anglicky a španělsky.