Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Film, divadlo

Film a divadlo


Dějiny filmu a divadla

Divadlo je druh výkonného umění spočívající v hraní herců případně zpěvu zpěváků (pěvců) a tanci tanečníků na jevišti před diváky nacházejícími se obvykle v hledišti nějaké divadelní budovy. Film je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty - umělecké, technické, komerční a společenské. Spolu s tiskem, rozhlasem a televizí a dnes už i internetem patří film mezi komunikační prostředky s největším dosahem a vlivem.
Inspektor Dreyfus

V prosinci 2016 uplyne přesně 40 let od premiéry kultovní britsko-americké komedie Růžový panter znovu zasahuje. Bláznivé scény tohoto filmu si vybaví zřejmě každý – třeba hned úvodní sekvence z areálu ústavu pro duševně nemocné. Nešikovný Clouseau v podání Petera Sellerse způsobí pád suspendovaného Dreyfuse do zahradní vodní nádrže a doznává: „Obávám se, že nemáte svůj den, můj příteli.“ Číst celý článek ... ››


Herci Věra Ferbasová a Herbert Lom
Věra Ferbasová a Herbert Lom na snímku z filmu Žena pod křížem z roku 1937

K rodině Kuchačevich ze Schluderpacheru uvádí Petr Mašek uvádí ve své knize Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti (2008) pouze stručný údaj:

Kuchacevič ze Schlunderbachu – Původ rodu a datum nobilitace nezjištěny. V první polovině 80. let 19. století byl příslušník tohoto rodu učitelem v Praze na Olšanech.

Vedle toho se dá jméno uvedené šlechty snadno dohledat ve filmových databázích coby rodné příjmení česko-britského herce Herberta Loma

Číst celý článek ... ››


Josef Benoni S nedávným vydáním knihy Josefa Benoniho Příběhy ze starého Lanškrounska se (s odkazem na podtitul knihy Lanškrounský »hejtman z Kopníku«) začalo opět výrazněji skloňovat slovo „kopnikiáda“.

Číst celý článek ... ››


  www.cms-kh.cz

Oficiální stránky muzea v Kutné Hoře. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, kalendář akcí, služby veřejnosti, historie muzea. Expozice: Královské horní město, měšťanská kultura a život v 17. – 19. století (Kamenný dům); Josef Kajetán Tyl (rodný Tylův dům); gotické památky města; expozice Českého muzea stříbra a středověký důl (Hrádek). Česky, anglicky, německy.

www.muzeumrokycany.cz

Oficiální prezentace regionálního muzea se sídlem v městě Rokycany. Základní informace o muzeu, aktuality, výroční zprávy, kalendář akcí, nabídka publikací. Stálé expozice: Rokycansko v minulosti (národopis); Železářství na Rokycansku a Podbrdsku (cvočkařská dílna, Brdy - hutě aj.); Bydlení na Rokycansku v 19. a na počátku 20. století (národopis); Otisky času (paleontologie). Součástí muze jsou rovněž památky Vodní hamr Dobřív; Jindřich Mošna (herec) - Pamětní síň. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.amianet.org

Oficiální stránky neziskového profesního sdružení v USA, sídlící v Hollywoodu, California, které bylo založeno za účelem větší propagace a dosahování pokroků v oblasti animace a moving image obecně, se spoluprací mezi jednotlivci a organizacemi starající se o ochranu, vystavování a používání pohybujících se obrazových materiálů (např. film, video a digitální formáty). Informace o sdružení, členství, pořádané konference, odborné publikace, zdroje, vzdělání v této oblasti. Připravované projekty, zájmové skupiny. Anglicky.

  www.nfa.cz

Oficiální stránky archivu. NFA je archivem zvláštního významu a předmět jeho činnosti spočívá zejména ve shromažďování, ochraně, vědeckém zpracování a využívání audiovizuálních a písemných archiválií, zejména těch, které tvoří součást národního kulturního dědictví a dokumentují vznik a vývoj filmu. Národní filmový archiv zabezpečuje všestrannou péči o archivní sbírky především zpracováním a konzervováním audiovizuálních a písemných materiálů. Základní informace o archivu, aktuality, činnost jednotlivých oddělení, kalendář akcí v kině Ponrepo či jinde, ediční činnost a přehled dalších služeb. Česky, anglicky, francouzsky.

  www.sorela.cz

Privátní výzkumný projekt zaměřený na literaturu a kulturu československého socialistického realismu. Studie, fotografie zaměřené na poezii, beletrii, film a další složky umění v letech lidově-demokratického a socialistického Československa. Socialistický realismus a umění v Československu. Česky.