Historie na internetu
  

abcHistory.czZahraniční teritoria mimo Česko › Dějiny Evropy obecně

Dějiny Evropy obecně


Evropa v historických souvislostech
  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Moderní historiografie; Dějiny dějepisectví; prof. Macůrek - Medailonek; Lánové rejstříky; Linea Recta; Dějiny trestu smrti; Statistiky obyvatelstva; Vlastivědný věstník Moravský; Soudobé dějiny; Státy v Evropě podle rozlohy; Úvod do studia dějepisu; Kajetán Nádherný (o jednom z prvních archivářů); Islámské právo. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Dějiny Francie ve 20. století; Stalinismus; Balkánská krize 1876-1878; Španělská revoluce 1936-1939; Osmanská říše - Rozklad; Amerikanizace Německa; Zahraniční politika USA; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Brežněv a východní Evropa; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.citanka.cz

Sekce stránek Citanka.cz. Fulltextová verze díla předního českého historika 19. století, v němž nastínil svoji koncepci austroslavismu a proměny Rakouska ve federativní národnostní stát. Včetně předmluvy a příloh. Česky.

  www.castles.org

Reference hradů, zámků, paláců, klášterů a dalších turisticky zajímavých objektů z celého světa. Možnosti cestování, ubytování a další informace pro turisty. Obsáhlá bibliografie. Možnost odběru novinek. Otázky a odpovědi. Anglicky.

  www.bc.edu

Sekce internetových stránek Boston College. Online archiv obsahující několik desítek digitalizovaných obrázků a snímků nejrůznějších evropských staveb postavených počínaje prehistorickým obdobím až do současnosti. Každá reprodukce je doplněna krátkým komentářem. Odkazy na související internetové stránky. Anglicky.

  europa.eu

Sekce Portálu Evropské unie. Popis historických souvislostí po druhé světové válce; klíčové události jednotlivých let od roku 1946. Přes menu je možné vstoupit do dalších sekcí portálu. Česky a v dalších jazycích EU.

Archivy / Archives
  wwwarc.iue.it

Oficiální stránky European University Institute, sekce Historical Archives of the European Union. Hlavním cílem Institutu je poskytovat akademický výcvik vysokoškolským studentům a podporovat související výzkum. Archiv uchovává původní úřední dokumenty Evropské unie a souvisejících institucí. Základní informace o Archivu, přehled archivních fondů, jeho účel a možnosti výzkumu, oral history, publikační činnost, novinky, odkazy na další související stránky. Anglicky, francouzsky.