Historie na internetu
  


Ekonomie


Dějiny ekonomie a příbuzných oborů

Ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb. Je nejtechničtějším z humanitnícho oborů. Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, ekonometrie, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie či právo.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Hospodářská krize a její vliv na hospodářství První republiky. Nepokoje v pohraničí.


  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Hayek patřil k významným ekonomům, politiologům a sociologům tzv. Rakouské školy. Proslul zejména svou obhajobou liberální demokracie a tržního hospodářství. Jeho rodištěm bylo Rakousko, velkou část života však strávil ve Velké Británii a USA. V Británii také roku 1944 napsal knihu „Cesta do otroctví“, ve které kritizuje komunismus, nacismus a podobné ideologie, směřující k totalitnímu státu, jejichž kořeny nalézá v socialismu, jenž je taktéž terčem jeho kritiky. Významné jsou jeho příspěvky v oborech jurisprudence a kognitivních věd. Česky.

www.mfcr.cz

Specializovaná rubrika oficiálních stránek Ministerstva financí ČR obsahuje velké množství syntetických prací k historii po roce 1918. Bankovky, ministři financí a fotografie z let 1918–1938, 1938–1948, 1948–1989, 1989–2004. Odkazy na archivní fondy, literaturu a další zdroje. Česky.

  www.hrad.cz

Sekce stránek Kanceláře prezidenta republiky - Dokumentů k projektu Fenomén holocaust / The Holocaust Phenomenon. Základní informace o vývoji pojišťovacích služeb na území republiky; problematika pojistek z období protektorátu. Česky, anglicky.

www.cnb.cz

Elektronická verze článku publikovaná na stránkách České národní banky (ČNB) – původně v Bankovnictví. Základní přehled do vývoji platidel; příprava a tisk prvních papírových platidel; založení Národní banky československé; válečná platidla a příprava poválečných peněz; bankovky socialistické éry; koruna a nové bankovky po roce 1993.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.vcm.cz

Oficiální stránky jednoho z nejvýznamnějších muzeí východních Čech. Informace o muzeu, vstupné, publikace, kalendář akcí (aktuality, výstavy, přednášky, výukové programy pro školy apod.). Stálé expozice sklářské tvorby; pohlednice Orbis Pictus; zbraně; peníze v Čechách 1520–1620; příroda východního Polabí. Česky, anglicky.

www.cnb.cz

Sekce stránek České národní banky. Medailónky, fotografie a životopisná data Aloise Rašína, Karla Engliše, Svatopluka Potáče a dalších představitelů tohoto státního bankovního domu. Česky.

  www.econlib.cz

Sekce stránek virtuální ekonomické knihovny Econlib, které se specializuje na zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů. Ve Zlatém fondu jsou zpřístupněna díla vztahující se k historickému vývoji českého ekonomického myšlení. – První národohospodářská učebnice – Joseph Sonnenfels (1765), Alois Rašín (dílo), F. L. Rieger a další přední autoři. Díla z let 1850 až cca 1933 digitalizovaná a přístupná ve formátu PDF. Česky.