Historie na internetu
  


Dějiny Bulharska


Historický vývoj bulharských států

Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově. Nejstaršími známými obyvateli Bulharska byli Thrákové. Obývali Balkánský poloostrov a přilehlé oblasti východní Evropy.


  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Alexios I. Komnénos; Patricharcha Fótius; Kníže Igor; Bulharský car Simeon I.; Srbsko ve středověku; Gediminas; Polsko ve 14.-17. století; Litva ve 14.-17. století; Konstantinopol; prorok Muhammad a vznik Islámu; Čingischán; Justinián; Bogomilství; Bulharský stát; Vladislav Lokýtek. Česko.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku