Historie na internetu
  


Dějiny Brazílie


Brazilská federativní republika a její historie

Na území Brazílie se rozkládá Amazonský prales, největší tropický deštný les na světě. Brazílie byla v minulosti největší kolonií Portugalska a portugalština je zde také úředním jazykem. Metropolí Brazílie je město Brasília, plánovitě vybudovaná v letech 1956–1960 v brazilském vnitrozemí. Největším městem s deseti miliony obyvatel je Sao Paulo.
  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do dějin ranného novověku; České země v raném novověku; Západní Evropa v raném novověku; Severní, východní a jihovýchodní Evropa v raném novověku; Itálie; Dobytí Peru; Benvenuto Cellini; Jean Bodin; Michelangelo; Niccolo Macchiavelli; Katolická církev v době reformace; Kryštof Kolumbus; Třicetiletá válka; Brazílie. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.mzv.cz

Sekce stránek Ministerstva (MZV). Základní informace ke kolonizaci některých oblastí Latinské Ameriky a Brazílie českým a moravským živlem. Odkazy na krajanská sdružení. Česky.