Historie na internetu
  


Dějiny Austrálie


Dějiny státu na stejnojmenném samostatném kontinentu

Australské společenství, někdy též Australský svaz, je stát na jižní polokouli tvořený stejnojmenným kontinentem, dále pak velkým ostrovem Tasmánií a množstvím menších ostrovů v Jižním, Indickém a Tichém oceánu.Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www-8.ibm.com

Sekce komerčních stránek věnované výročí 70 let působení značky IBM v Austrálii. Firma IBM je v Austrálii největším dodavatelem informačních technologií, softwaru a služeb. K dispozici přehled vývoje IBM od roku 1930 do roku 2000. Dále jsou zde uvedené produkty firmy IBM, nabízené služby a podpora uživatelům výrobků IBM. Anglicky.

  www.anu.edu.au

Oficiální stránky Univerzity v Canbeře, hlavním městě Austrálie. Ležící mezi jezerem a horami. Je jednou ze světově nejpřednějších výzkumných univerzit a přitahuje akademiky a studenty z celého světa. Informace o univerzitě, sekce věnované budoucím a stávajícím studentům, nejnovější informace, knihovna, stránky pro zaměstnance a pedagogy, možnosti zaměstnání, přehled o studijních oborech. Anglicky.

  www.ahc.gov.au

Oficiální stránky zastupitelstva, které je hlavním poradcem australské vlády v záležitosti dědictví. Hodnotí národní dědictví a sestavuje korpus národního majetku. Základní informace o zastupitelství, registr národního majetku - informace a vyhledávání v něm, odborné publikace - seznam knih, brožur, databází a jiných publikací zabývajících se národním dědictvím Austrálie. Anglicky.

  www.aiccm.org.au

Oficiální stránky AICCM, národní australské organizace, která slouží těm, kdo se zajímají o ochranu kulturních hodnot a dědictví. Informace o AICCM, systém ochrany kulturních materiálů, prodej odborných publikací, vzdělávací sekce a sekce týkající se zaměstnání, ke stažení kalendář pořádaných seminářů a konferencí, seznam ochránců. Členství a speciální zájmové skupiny, užitečné informace. Stručné zprávy, informační bulletin. Anglicky.

Muzea / Museums
  www.austmus.gov.au

Oficiální stránky australského muzea, která má mezinárodní pověst v oblasti přírodopisu a výzkumu původních studií. Koná řadu společenských programů a výstav. Bylo zřízeno v roce 1827 jako první australské muzeum, mezi řadou exponátů se nachází jedinečné a rozsáhlé sbírky z přírodní vědy a kulturních artefaktů. Základní informace o muzeu, podrobný přehled vystavovaných exponátů, řada online výstavek, přehledné informace z oblasti přírodopisu, nejen o vystavovaných exponátech, infomrmace o vědních oborech. Anglicky.