Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Architektura

Architektura


Dějiny architektury

Architektura je v nejobecnějším pojetí synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů jako je zahradní či bytová architektura.

www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: O památkách a památkářích. Host: Pavel Jerie, ředitel Národního památkového ústavu.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Kam kráčí česká památková péče? Host: Josef Štulc, hlavní konzervátor NPÚ.


  www.sumnamesta.cz

Oficiální internetová prezentace street movie, respektive stejnojmenného televizního seriálu (tvůrci Radovan Lipus, David Vávra). Informace o projektu, seznam města zahrnutých v seriálu, seznam plánovaných míst natáčení, aktuality. Česky.

  www.mullerovavila.cz

Oficiální stránky jedné z významných památek spravovaných Muzeem hlavního města Prahy. Müllerova vila (též Loosova vila) je luxusní vila v Praze na Ořechovce, kterou si nechal od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty postavit významný prvorepublikový stavitel František Müller. Základní informace o vile (historie vily, průvodce interiéry, Raumplan, Obnova a restaurování, informace o architektovi Loosovi). Virtuální prohlídka. Informace pro návštěvníky, rezervace prohlídky. Vedle prohlídek dnes v budově sídlí Studijní a dokumentační centrum (SDC). Česky, anglicky.

  www.prazskekasny.net

Obsáhlá privátní databáze věnovaná pražským kašnám, fontánám, studnám a studánkám. Fotogalerie, popis umělých vodních prvků na území města Prahy, lokality, rejstřík, slovníček, zajímavosti. Česky.

  www.wmf.org

Oficiální prezentace nevládní organizace WMF, jejímž cílem je záchrana ohroženého architektonického a kulturního dědictví na celém světě. Každé dva roky vydávaný seznam je výzvou k neprodlenému zásahu zodpovědných institucí a ke shromáždění prostředků. Seznam nejohroženějších světových památek, včetně těch českých. Anglicky.

  www.nkp.cz

Sekce stránek Národního památkového ústavu - Oficiální přehled nemovitých kulturních památek a související informace. Databáze památek; Národní kulturní památky (NKP) - obecné informace, světové dědictví, chráněná území; povolení k restaurování kulturních památek. Česky.

  www.roofs.cz

Specializované oborové stránky zaměřené na stavební historii krovů. Aktuality; typologie a rozlišení krovů; technologie (Záchrana tradičního tesařského řemesla, výzkum středověkých postupů stavby krovů, replika středověkého jeřábu pro hrad Točník, tradiční tesařství a geometrie, trasologie stop tesařských nástrojů); bibliografie, dobové plány. Česky, anglicky, německy.

  www.svornik.cz

Oficiální stránky stejnojmenného občanského sdružení. Sdružuje fyzické osoby, které se zabývají výzkumem a průzkumem historického stavebního fondu. Usiluje o komplexní vědecké poznání a interpretaci stavebního dědictví minulosti jako hmotného historického pramene a historického kulturního díla napomáhat k posílení společenského vědomí nezbytnosti jeho ochrany a péče o ně. Aktuality, kalendář akcí, výroční texty, metodika. Česky.

  www.matejovic.webzdarma.cz

Elektronická reprodukce stejnojmenné brožury vydané roku 1997. Katalog výstavy pořádaný Muzeem Aš a Státních okresním archivem Cheb. Unikátní soubor fotografií dokumentujících vývoj ašského náměstí s pomocí nestarších historických map, přes fotografie 19. století, období Sudetengau, komunismus až po dnešek. Česky.

Reklamní proužek

Hrady, zámky, tvrze, zříceniny a jiné historické nemovitosti na prodej

Toužíte po tom vlastnit hrad, zámek, zříceninu, historickou usedlost, šlechtické sídlo, hrabství nebo jinou historickou nemovitost? Aktuální nabídka pro všechny, kteří nehledají všední nemovitost, ale zajímá je i genius loci... Více na Historické nemovitosti.cz
Konec reklamního proužku

  www.kolin.cz

Oficiální prezentace muzea v Kouřimi v sekci stránek regionálního muzea v Kolíně. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Expozice: Muzeum lidových staveb v Kouřimi (MLS) - Skanzen Kouřim; Slovanská Kouřim – hradiště Stará Kouřim; Kouřim a Kouřimsko ve středověku; Měšťanská Kouřim v 18. a 19. století. Sbírky: archeologie (s důrazem na archeologická naleziště Stará Kouřim, Molitorov, Běšínov); perníkářství a cukrářství; umělecké řemeslo (soubor keramického a kameninového nádobí); historie (architektonické prvky); výtvarné umění (barokní plastiky); etnografie (kroje). Virtuální prohlídka. Česky.

  www.muzeum-melnik.cz

Oficiální stránky mělnického muzea. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, přehled expozic (historie města; české vinařství; historie výroby kočárků v Čechách; měšťanský interiér přelomu 19. a 20. století; Venkovský interiér druhé poloviny 19.století; lidová architektura 18. a 19. století; přírodovědná expozice mělnicka), historie muzea, přehled publikační činnosti, archeologické vykopávky (Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko), přehled výzkumné činnosti, ochutnávka vín. Přehled nemovitých kulturních památek na okrese Mělník. Česky.

  www.satalka.cz

Soukromé stránky zpřehledňující základní stavební slohy, jejich původ, vliv, vývoj a využívání. Základní informace. Románský; Gotika; Renesance, Baroko; Rokoko; Klasicismus; Empír; Romantismus; Secese; Moderna; Kubismus; Dekorativismus; Purismus; Konstruktivismus; Funkcionalismus; Historické slohy obecně; Architektura po druhé světové válce; Historie památkové péče. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.idnes.cz

Sekce Cestování na zpravodajském serveru iDnes.cz, seriál mapující místa, která se v posledních desetiletích zásadně změnila. Autoři si všímají například objektů, po nichž jak sami říkají „nezůstalo nic, jen jizvy v duších lidí nebo vzpomínky“ (nádraží Těšnov, Ivančický viadukt, likvidace historické zástavby města Most; „přeměna“ Ringhofferovy továrny v komplex Anděl City a Nový Smíchov; Libkovice; Vodní nádrže Nové Mlýny; Mušovský kostelík aj.) nebo naopak ze stavu zdevastovaného došlo k obnově (Gustav Ginzel a Hnojový dům aj.). Česky.

  www.aia.org

Oficiální stránky AIA, mající za úkol seznamovat veřejnost s prací architektů a jaký mají přínos pro společnost v USA. Základní informace o AIA, advokátní centrum AIA, získaná ocenění, sekce věnovaná zaměstnanecké politice v oboru, odborné konference, centrum podpory a dokumenty, vzdělávací program, možnost vyhledání architektů a firem, sekce pro veřejnost, obchod.a zákaznický servis. Anglicky.

  www.ciah.biz

Oficiální stránky střediska založeného v roce 1984 v Egyptě, jehož hlavním cílem je seznamování veřejnosti s kulturním dědictvím a chráněnými městy a místy. Informace o činnosti CIAH, jeho profil a možnosti stáhnutí Newsletterů, kontaktní informace, FAQ. Sekce věnované aktivitám střediska, kde lze nalézt o jednotlivých odděleních CIAH - publikační a dokumentační, počítačové a malířské, výzkumné, aj.. Dále přehled projektů, a to v Egyptě a jiných místech na světě. Sekce věnovaná publikacím, oceněním. Anglicky.

  ttp://platan.vc.cvut.cz

Souborný katalog Českého vysokého učení technického v Praze ČVUT obsahuje bibliografické záznamy převzaté z lokálních katalogů knihoven ČVUT (Fakulta stavební, architektury, strojní, elektrotechnická, jaderná, fyzikálně inženýrská, dopravní, Masarykova ústavu vyšších studií, Kloknerova ústavu, Výpočetního a informačního centra). Pro vyhledávnání v souborném katalogu slouží dotazovací formulář. K dispozici je nápověda. Odkazy na ostatní sekce stránek ČVUT; informace o knihovnách ČVUT a jejich službách. Česky, anglicky.

  www.bc.edu

Sekce internetových stránek Boston College. Online archiv obsahující několik desítek digitalizovaných obrázků a snímků nejrůznějších evropských staveb postavených počínaje prehistorickým obdobím až do současnosti. Každá reprodukce je doplněna krátkým komentářem. Odkazy na související internetové stránky. Anglicky.

  www.bc.edu

Sekce internetových stránek Boston College. Online archiv obsahující asi 1.500 digitalizovaných obrázků a snímků nejrůznějších severoamerických staveb postavených od počátku 17. století do dnešní doby. Každá reprodukce je doplněna krátkým komentářem. Odkazy na související internetové stránky. Anglicky.