Historie na internetu
  

abcHistory.czZahraniční teritoria mimo Česko › Dějiny Anglie a Velké Británie

Dějiny Anglie a Velké Británie


Spojené království Velké Británie a Severního Irska – Historie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (označované nepřesně Velká Británie, Británie nebo Anglie) je ostrovní stát přiléhající k severozápadu kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov Velkou Británii a severovýchodní část ostrova Irsko, kde hraničí s Irskou republikou. Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu. Anglie zahrnuje jižní dvě třetiny ostrova Velká Británie. Na severu hraničí se Skotskem, na západě pak s Walesem, jinak ji obklopuje moře.


Inspektor Dreyfus

V prosinci 2016 uplyne přesně 40 let od premiéry kultovní britsko-americké komedie Růžový panter znovu zasahuje. Bláznivé scény tohoto filmu si vybaví zřejmě každý – třeba hned úvodní sekvence z areálu ústavu pro duševně nemocné. Nešikovný Clouseau v podání Petera Sellerse způsobí pád suspendovaného Dreyfuse do zahradní vodní nádrže a doznává: „Obávám se, že nemáte svůj den, můj příteli.“ Číst celý článek ... ››


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Dějiny Indie a Pákistánu a historie jejich nezávislosti na Velké Británii.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Česká expedice technických potápěčů se vydává k vraku britské nákladní lodi potopené za druhé světové války.


  www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Komentovaná historie Britské monarchie, moderní světové velmoci, která spolu s USA ovládá svět během několika posledních dekád. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Úvod do středověkých dějin; Prameny k českým dějinám; České země ve středověku; Západní Evropa ve středověku; Východní a jihovýchodní Evropa ve středověku; Asie ve středověku; Jindřich II.; Tomáš Becket; Sicilské Nešpory; Bitva u Kresčaku; Papež Urban II.; Píseň o Rolandovi; Bitva u Bouvines a Filip II. August; Jindřich II. Plantagenet; Frankové; Morové rány; Anglie ve středověku; Vrcholný a pozdní středověk v západní Evropě; Stoletá válka; Filip II. August; Dagobert I.; Kategorie středověké kultury; Intelektuálové ve středověku. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Hospodářské dějiny Evropy 20. století; Nagasaki a Hirošima - atomový útok; Stalinismus; Válka o Falklandy 1982; Olof Palme; Kambodža; Španělská revoluce 1936-1939; Osmanská říše - Rozklad; Amerikanizace Německa; Zahraniční politika USA; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Černošské hnutí v USA; Brežněv a východní Evropa; Japonsko; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie). Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Napoleon; Code civil - Občanský zákoník ve Francii; Britské impérium v 19. století; Britský koloniální systém; Děkabristé; Otto von Bismarck; Ruský narodnický anarchismus; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.ancientmonumentssociety.org.uk

Oficiální stránky londýnského Sdružení založeného roku 1924 se specializací na studium a ochranu památek, historických budov a starých řemesel. Informace o AMS, sekce věnovaná stavbám, které byly v roce 2004 určeny k demolici. Informace o členství a možnosti přispění formou dobrovolných darů, seznámení s činností AMS. Anglicky.

  www.cup.cam.ac.uk

Oficiální stránky prestižního univerzitního vydavatelství, zřízeného Univerzitou v Cambridge, tisknoucí a vydávající odborné studijní materiály a které je nejstarším na světě. Cílem je zvyšovat znalosti a kvalifikaci v oborech, vzdělávat a vyučovat. Na hlavní stránce odkazy do jednotlivých regionů - Velká Británie, Evropa, Střední východ, Afrika, Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland. Poté se objeví základní nabídka nakladatelství - tříděno dle oborů, publikace jak pro studenty, tak pro učitele, často zaměřeno na výuku angličtiny. Možnost vyhledávání - buď fulltextově nebo dle žánru, cílových skupin. Kontakty do jednotlivých států světa, kde je nakladatelství zastoupeno (včetně ČR). Anglicky.

  www.birmingham.gov.uk

Oficiální stránky města Birminghamu. Informují obyvatele o dění ve městě, sekce zaměřené na ekonomii a ochod, veřejné dění, životní prostředí, zdravotnictví, školství, volný čas a turistiku, veřejnou dopravu, zastupitelstvo města. Aktuální dění v Birminghamu, informace o částech města. Aktuální předpověď počasí. Možnost vyhledávání, index A-Z, pracovní příležitosti. Odkazy na externí webové adresy. Anglicky.

  www.cf.ac.uk

Sekce oficiálních stránek Univerzity v Cardiffu (Wales), fakulty historie a archeologie. Nabízí jak studium pro studenty vysokých škol, tak postgraduální programy v oblasti prehistorických poznávání tehdejších kultur až po současnou kulturu. Sekce věnované fakultě a univerzitě, zaměstnanci fakulty, novinky a pořádané konference, sekce pro studenty, kteří studují a pro ty, kteří jsou zapojeni do postgraduálních programů, výzkumné projekty, informace o archeologii, historii, ochraně historických památek a starověku. Anglicky.

  www.bada.org

Komerční stránky britského obchodního sdružení sídlícího v Londýně, které bylo založeno 1918. Od této doby stanovuje BADA standardy v oblasti obchodování se starožitnostmi na území Velké Británie. Jejím cílem je udržovat důvěru mezi svými členy a veřejností, a to v oblasti nákupu a prodeje starožitnictví. Informace o BADA, výhodách obchodování s dealery v BADA, personální složení, nabízené služby. Možnosti vyhledávání dealerů, starožitností, konané akce a mítinky, problematika členství, kontaktní informace. Anglicky.

  www.bc.edu

Sekce internetových stránek Boston College. Online archiv obsahující několik desítek digitalizovaných obrázků a snímků nejrůznějších evropských staveb postavených počínaje prehistorickým obdobím až do současnosti. Každá reprodukce je doplněna krátkým komentářem. Odkazy na související internetové stránky. Anglicky.

  www.royal.gov.uk

Sekce oficiálních stránek Monarchie Spojeného království. Historické souvislosti, profily jednotlivých panovníků, fotografie, reprodukce a další pomůcky. Virtuální expozice k historii Anglie, Skotska a Spojeného Království. Přes menu možný vstup do dalších sekcí webu (Monarchie v současnosti, Královská rodina a podobné). Anglicky.

  www.historychannel.com

Oficiální stránky stejnojmenného komerčního televizního satelitního a kabelového kanálu, která poskytuje specializované služby v oblasti dějin (podobně jako například TV stanice National Geographic poskytuje servis zaměřený na poznávání přírody a Discovery Channel na vědu, techniku, přírodu, historii a unikátní objevy). Přehled důležitých historických událostí, zajímavosti, fotografie, upoutávky na televizní pořady, virtuální pomůcky, televizní program. Anglicky, španělsky.

  www.thehistorychannel.co.uk

Britské stránky stejnojmenného komerčního televizního satelitního a kabelového kanálu, která poskytuje specializované služby v oblasti dějin. Přehled důležitých historických událostí, zajímavosti, fotografie, upoutávky na televizní pořady, virtuální pomůcky, televizní program. Anglicky.

Archivy / Archives
  www.findmypast.com

Online pátrání po příbuzných zaoceánského parníku, který se potopil na své první plavně dne 10. dubna 1912. Kromě jmen svědků katastrofy lze většinou také dohledat národnost, věk, cestovní třídu, přístav nalodění, cílovou stanici a zemi, v níž hodlají v budoucnu trvale žít. K prohlížení originálů je nutné mít nainstalovaný prohlížeč DjVu Browser Plug-in. Software lze stáhnout přímo ze stránek projektu. Anglicky.

  www.turingarchive.org

Digitální archiv University of Southampton and King's College Cambridge. Obsahuje především nepublikované osobní dokumenty a fotografie pocházející z let 1923-1972, které jsou nějakým způsobem spojené s Alanem Turingem, jedním ze zakladatelů počítačové vědy. Originály jsou uloženy v Turingově archivu v King's College Cambridge. Dopisy, nekrology, monografie, rozhovory a publikace o Automatickém počítacím stroji (Automatic Computing Engine, ACE), jeho práce z National Physical Laboratory, teorie vypočitatelných čísel, digitálních počítačů, chemického vývoje buněk a jiné. Anglicky.

  www.pinetreeweb.com

FanWeb zaměřený na osobu zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella a na historii, vývoj a tradice skautingu ve světě a rovněž se zvláštním zřetelem ve Východní Evropě a v Rusku. Informace o rodině Baden-Powella (mimo jiné Charles Piazzi Smyth a další), Robert Baden-Powell Curicullum Vitae, texty a obrazy R. Baden-Powella, E. E. Reynoldse a dalších, historie skautského hnutí, původ tradic, vliv armády a náboženství, skautské sliby, národní uspořádání a další. Fotografie, texty, dobové dokumenty. Anglicky, španělsky, portugalsky, německy, rusky.

Knihovny / Libraries
  www.bl.uk

Oficiální stránky Britské národní knihovny, která se řadí mezi největší knihovny na světě. Ve sbírce je přes 150 milionů exemplářů - knih, publikací apod., a to v široké škále světových jazyků. Velmi propracovaná informační sekce o knihovně - zajímavosti, informace o knihovně a o titulech, péče o sbírky, spolupráce v oblasti knihovnictví, historické informace, otevírací hodiny, přidružené programy, možnost podpory a kontaktní informace. Další sekce věnována sbírkám - rozděleno dle zemí světa a poté dle žánru. Katalog rozdělený dle jednotlivých žánrů, nabízené služby, pořádané výstavy a události knihovny, novinky.

  www.buildingconservation.com

Oficiální stránky společnosti ve Velké Británii, která nabízí články, knihy, periodika z oblasti ochrany památek. Vznikla v červnu 1992 a stránky společnosti byly spuštěny roku 1998. V současné době nabízí kompletní sortiment služeb pro nakladatele a dalším společnostem, kterým nabízí publikace v tištěné formě či přes internet. Informace a databáze článků a knih - seřazeno abecedně dle oboru, vzdělávací kurzy v této oblasti, konané mítinky a semináře. Anglicky.

Muzea / Museums
  www.bbc.co.uk

Sekce stránek British Broadcasting Company (BBC) věnovaná historii. Obsáhlý soubor výukových i popularizačních textů, doplněných fotografiemi, obrázky, mapami a různými multimediálními pomůckami. Starověk, středověk, novověk, archeologie, historie národů, klíčová data, válečné konflikty, vědecké objevy, společnost, kultura a další. Přes menu lze vstoupit do dalších sekcí stránek BBC. Anglicky.

  www.british-museum.ac.uk

Oficiální stránky Britského muzea, které bylo založeno roku 1753 za účelem podpory porozumění umění, přírodní historie a vědy. Muzeum schraňuje umělecké sbírky a starožitnosti z prastarých a žijících kultur. Na hlavní stránce odkazy na sekce věnující se probíhajícím výstavám a událostem, návštěvním informacím, seznámení se světovými kulturami, vzdělávací oddíl, online sbírky, sekce věnující se mladým a dětem, možnost online objednání vstupenek, jak je možné přispět Britskému muzeu - různé formy sponzorství, online obchod, přehled restaurací a kaváren v areálu muzea, mapa stránek, možnost vyhledávání, novinky, kontaktní informace, informace o muzeu a oddělení. Anglicky, francouzsky, italsky, japonsky, španělsky.