Historie na internetu
  


Dějiny Afriky


Dějiny afrického kontinentu a jednotlivých afrických zemí

Starověk, novověk, současnost... Kolonialismus, kmenové války, rozpad koloniální soustavy...


www.lidovky.cz

Článek Lidových novin. Podle nedávno odtajněných dokumentů z několika českých archivů plánovala rozvědka v roce 1968 jakýsi „pokrokový převrat“ v západoafrické Ghaně, jehož cílem mělo být svržení ghanské vlády a nahrazení prozápadního vedení revoluční vládou, která by spolupracovala se socialistickými zeměmi. ČSSR v té době prosazovala svůj vliv i na jiných místech Afriky.


  www.unitedhumanrights.org

Sekce oficiálních stránek United Human Rights Council. Základní informace o 100 dní trvajících etnických čistkách mezi kmeny Tutsi a Hutu v centrální Africe. Anglicky.

  www.mzv.cz

Sekce stránek Velvyslanectví České republiky v Keni. Život Joy Adamsonové, známé u nás především díky příběhu její lvice Elzy. Životopis; Kořeny Joy Adamsonové v Opavě; Rodiče Joy Adamsonové; Ochránkyně přírody a lvice Elsa; Adamsonová - mecenáška a malířka; Fotogalerie; africká Keňa obecně. Česky.

  www.botswana-museum.gov.bw

Oficiální stránky muzea v Botswaně, založeného roku 1967 skrze schválený parlamentní zákon a veřejnosti otevřené v roce 1968. Muzeum je výzkumnou a vzdělávací institucí, která poskytuje informace skrze vizuální zobrazení a přednášky, nebo vysíláním vzdělávacích filmů pro veřejnost. Seznamuje také s obyvatelstvem Botswany, jejich minulosti a také vztahu k životnímu prostředí. Na hlavní stránce informace o muzeum. Dále sekce věnující se archeologii, vzdělávání, přístupným dokumentům a registrace, umění, sekce knihovny, etnologie a přírodní historie. Anglicky.

  www.ciah.biz

Oficiální stránky střediska založeného v roce 1984 v Egyptě, jehož hlavním cílem je seznamování veřejnosti s kulturním dědictvím a chráněnými městy a místy. Informace o činnosti CIAH, jeho profil a možnosti stáhnutí Newsletterů, kontaktní informace, FAQ. Sekce věnované aktivitám střediska, kde lze nalézt o jednotlivých odděleních CIAH - publikační a dokumentační, počítačové a malířské, výzkumné, aj.. Dále přehled projektů, a to v Egyptě a jiných místech na světě. Sekce věnovaná publikacím, oceněním. Anglicky.

  www.sitesofconscience.org

Oficiální stránky koalice institucí dokumentujících historii porušování lidských práv a boj za sociální spravedlnost, práva a svědomí jednotlivce. Přehled dokumentační a osvětové činnosti. Lidská práva, holocaust, Gulagy, válečná muzea a památníky, práva žen, genocida, otrokářství, vysídlování, etnické čistky, totalitarismus; historie i současnost. Anglicky, španělsky, německy, francouzsky, rusky.

  www.libri.cz

Elektronická verze stejnojmenné knihy z cyklu KDO BYL KDO, vydané nakladatelstvím Libri. Obsáhlá encyklopedie a bibliografický slovník. Česky. Summary v angličtině a němčině.

Archivy / Archives
  www.archives.nat.tn

Oficiální stránky Archivu (Tunisko), který má kromě seznámeni s prací státních institucí za cíl zabývat se vědeckým výzkumem a národním bohatstvím. Seznámení s činností a posláním archivu, nabízené služby a spolupráce s organizacemi. Základní informace, informace o archivních fondech, vyhledávání v databázi, komunikace s veřejností , kalendář akcí, publikace, FAQ, aktuality. Anglicky, francouzsky, tunisky.

Muzea / Museums
  www.africom.museum

Oficiální stránky Úřadu seznamující s kulturním životem v Africe. Na úvodní stránce aktuální novinky. Seznámení s činností Úřadu, personální složení, přehled členských zemí formou aktivní mapy Afriky, seznam muzeí v dané zemi, programy a aktivity úřadu, přehled kongresů, newsletter. Anglicky.