Historie na internetu
  

abcHistory.czUmění › Databáze uměleckých památek

Databáze uměleckých památek


  www.mvcr.cz

Sekce stránek Ministerstva vnitra ČR. Databáze odcizených uměleckých děl a předmětů kulturní hodnoty. Záznamy z evidence uměleckých děl a předmětů kulturní hodnoty registrovaných Policií České republiky. V evidenci naleznete vybrané záznamy určené ke zveřejnění. Data policie průběžně aktualizuje. Česky.

  www.ms-pamatky.cz

Odborná fotodokumentace restaurátorských prací na nástěnných malbách ve vybraných objektech. Staré Město u Bruntálu, kostel P. Marie - středověké malby; Krnov, kostel Narození P. Marie - malby J. Stern; Krnov, kostel sv. Benedikta - středověké malby; Prostějov, kostel sv. Jana Nepomuckého - malby F. A. Sebastini; Horní Město u Rýmařova, kostel sv. Maří Magdalény - malby I. Oderlický; Stará Ves nad Ondřejnicí, kostel sv. Jana Křtitele - renesanční sanktuárium. Restaurátorská fotodokumentace, údaje o památce (popis interiéru, výzdoba stěn / okenních špalet, klenba, laboratorní průzkum), výběr z literatury, realizační tým. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku