Historie na internetu
  

abcHistory.cz › Badatelské příručky a pomůckyPŘÍRUČKY A POMŮCKY


Přehled jednotlivých podrubrik, v nichž najdete zajímavé dobové dokumenty a užitečné badatelské pomůcky.


›› Dokumenty doby
›› Bibliografie, databáze
›› Legislativa
›› Praktický software a jiné pomůcky
›› Jazykové slovníky, výkladové encyklopedie
›› Zajímavé nové knihy

Rubrika Dokumenty a badatelské pomůcky obsahuje anotované odkazy na bibliografie, databáze, software, ale také historické legislativní dokumenty, například na dostupné královské a císařské výnosy...zákony publikované v Říšském zákoníku rakouské monarchie nebo v pozdějších Sbírkách zákonů...Obr.: Manifest Mým národům císaře Františka Josefa I. ze 17. června 1866; Sbírka zákonů a nařízení státu československého 1945

K dalším zajímavým odkazům patří například dokumenty dostupné v rámci webových stráánek Parlamentní knihovny ČR, kd ejsou převedeny do elektronické podoby a další zajímavé materiály.

Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku