Historie na internetu
  

abcHistory.cz › InstituceINSTITUCE


Adresář odborných institucí a pracovišť


Rubrika Instituce obsahuje anotované odkazy na státní agentury, muzea, galerie, knihovny, archivy, univerzity, relevantní občanská sdružení, jednotlivé ústavy české a slovenské Akademie věd (AV ČR, SAK) a jiné podobné subjekty v ČR i ve světě. Odkazy jsou shromažďovány s prioritním cílem udržovat seznam autorit, které se určitou odbornou či garanční činností samy zabývají.

›› Agentury, agendy
›› Akademie věd
›› Archivy
›› Knihovny
›› Muzea a galerie
›› Skanzeny a muzea v přírode
›› Společnosti a zájmová sdružení
›› Státní správa
›› Univerzity a vysoké školy

TIP: K čemu rubriku institucí využívat a s čím si ho naopak neplést

  1. Pokud vás zajímá, kdo se stará o památky v České republice, hledejte potřebné informace v segmentu Instituce > Státní správa.
  2. Pokud vás naopak zajímá historie určitého úřadu existujícího dnes či v minulosti na území republiky nebo pokud vás zajímá historický vývoj státní správy jako takové, bude pro hledání relevantních zdrojů vhodnější zvolit segment Teritoria – Česko > Správa, respektive Správní uspořádání.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku