Historie na internetu
  

abcHistory.czStarověk › Babylónská říše

Babylónská říše


Starověký Babylón, významná politická říše starověku

Babylón, v Bibli označovaná také jako Bábel („zmatek“), byl důležitý městský stát v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a tzv. Novobabylonské říše. Ruiny města leží 88 kilometrů jižně od Bagdádu, na území dnešního Iráku. Nejznámějším panovníkem tzv. Novobabylonské říše byl Nabukadnecar (II.), zvaný též Nabuchodonozor, syn Nabopolassara.
  www.sisyfos.cz

Vědeckopopulární článek (Roland Seidel) publikovaný na oficiálních stránkách Český klub skeptiků - Sisyfos / Sisyfos - Czech Skeptics' Club. Základní historické údaje o tom, jak a kde se zrodila astrologie. Historie znamení zvěrokruhu, astrologie ve starověkém Babylóně a Egyptě, základní astronomické údaje. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.biblebelievers.com

Klasické a dosud velmi cenné dílo Dva Babylóny převedené do elektronické podoby. Studie zkoumající na základě archeologických objevů vliv starověkého Babylóna na náboženství, především na Křesťanstvo. Archeologické nálezy v Mezopotámii. Anglicky.