Historie na internetu
  

abcHistory.cz › ArcheologieARCHEOLOGIE


Přehled jednotlivých podrubrik dostupných v rubrice Archeologie


›› Asijské výzkumy
›› Blízký Východ
›› Českomoravská archeologie
›› Egyptologie
›› Klasická archeologie

Rubrika Archeologie obsahuje anotované odkazy na weby specializovaných institucí i jedinců. Pokud vás zajímá určitá oblast archeologického výzkumu a vykopávky, toto je rubrika, která by vám měla usnadnit orientaci a na jejímž zkvalitňování se rovněž můžete podílet.Obr.: Ilustrační obrázek

Egyptologická archeologie se (jak název napovídá) specializuje na výzkum archeologických nálezů starověkého Egypta. Termínem klasická archeologie naopak označujeme studium umění a materiálních památek starověkého Řecka, předřeckých civilizací východního Středomoří, helénistického světa, Etrusků, raného Říma před i po jejím sjednocení římskou republikou, dále památky římského císařství z celé jeho rozsáhlé oblasti včetně tzv. římsko-provinciální.

Regionálně je v jednotlivých rubrikách oddělen rovněž archeologický výzkum Dálného Východu (památky starověké Mezopotámie; Sumer, Akad, Babylón a podobně) či archeologické objevy Blízkého Východu (Čína, Vietnam a Jihovýchodní Asie) a rovněž archeologická naleziště a nálezy Čech, Moravy a Slezska. Pokud vás však privátně nezajímá archeologický průzkum, ale historie zemí obecně, přejděte do rubriky Teritoria – Zahraničí.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku