Historie na internetu
  

abcHistory.czArcheologie › Klasická archeologie

Klasická archeologie


Historie starověkého umění a jeho vykopávky

Klasická archeologie je odvětví archeologie, studující hmotnou kulturu antického starověku. Těžiště bádání tak spočívá v poznávání všech aspektů života antických Řeků, Římanů a dalších národů, které se dostaly do přímého či nepřímého ideového kontaktu s těmito dvěma kulturami.
  www.archaeobasel.ch

Oficiální stránky věnované archeologickému výzkumu ve švýcarském městě Basilej a jeho přilehlém okolí. Aktuality, FAQ, základní informace, projekty, aktuálně objevené vykopávky, nálezy. Sekce týkající se ochrany, archiv, knihovna. Možnost nahlédnutí do virtuálního muzea, informace o publikacích věnující se archeologickým výzkumům. Videosekvence věnovaná pohřbívání (Keltové). Německy.

  www.peintureantique.net

Oficiální stránky společnosti založené v roce 1989 v Kölnu, v Německu, skupinou vědců a učenců z různých zemí. Jejím cílem je seznamovat s výzkumy z vědy a techniky, a to v oblasti starověkých nástěnných maleb a zároveň chce podporovat spolupráci mezi výzkumnými techniky a institucemi. Informace o společnosti, konané mítinky, aktuální informace. Anglicky, německy, španělsky, francouzsky, italsky.

  www.iabrno.cz

Oficiální stránky brněnského ústavu. Historie a zaměření, přehled výzkumných center (středisko pro paleolit a paleontologii, výzkumné středisko pro Řím, stěhování národů a raně středověká období, výzkumné centrum pro slovanskou a středověkou archeologii, pravěké oddělení), archiv, knihovna, publikační činnost ústavu. Česky, anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.arup.cas.cz

Oficiální stránky pražského ústavu. Základní informace, výzkumná činnost (přehled projektů, terénní výzkum, nedestruktivní archeologie), publikační činnost (periodika, neperiodické řady, monografie, nabídky), informace o knihovně (katalog, novinky, odkazy), bibliografie, archiv nálezových zpráv, archeologická databáze Čech, archiv map a plánů, archiv negativů a diapozitivů, formuláře ), památková ochrana, další aktivity (popularizace, výstavy a expozice, skanzen, soutěže, konference, výroční zprávy, sdělení). Česky, anglicky.

  ukar.ff.cuni.cz

Sekce oficiálních stránek Univerzity Karlovy v Praze.Pozdně antická a raně křesťanská archeologie, působení antických civilizací a následující historické epochy až po současnost. Základní informace o Ústavu, zaměstnanci katedry, rozvrhy, konzultace, projekty, granty, přehled publikací, odkazy na galerie a muzea s archeologickou tematikou. Česky, anglicky.