Historie na internetu
  

abcHistory.czArcheologie › Českomoravská archeologie

Českomoravská archeologie


Archeologie na území Čech, Moravy a Slezska náležejícího k ČR

Archoelogický výzkum na území České republiky má velkou tradici a četné příznivce.
www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Štorch (1878–1956) byl český archeolog, pedagog a spisovatel. Proslavil se svými povídkami a romány situovanými nejčastěji do období doby kamenné a doby bronzové.


www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních stránek České televize. Záznam publicistického pořadu ČT. Téma: Mladší sestra věstonické Venuše. Host: Martin Oliva - archeolog.


www.zcu.cz

Oficiální stránky katedry. Aktuality, artefakty, bibliografie, publikace, odborné texty, výzkumná činnost, mapový server. Česky, anglicky.

www.misto.cz

Stránky věnované české archeologii. Knižní tipy, novinky, zajímavosti.


www.archeologie.cz

Prezentace vědecko-populárního archeologického magazínu. Základní informace o projektu, přehled vydaných čísel.


www.archeos.cz

Oficiální stránky společnosti, která se specializuje na archeologický výzkum. Přehled realizovaných výzkumů, přírodovědné analýzy, publikační činnost.


  www.archeopraha.cz

Národní památkový ústav – územní pracoviště v hlavním městě Praze – Oficiální stránky pracoviště přinášející informace o archeologických středověkých výzkumech v centru Prahy. Základní informace o pracovišti, aktuality, péče o archeologické kulturní dědictví (Pražská archeologická komise, legislativa, informace pro stavebníky, povinnosti stavebníka, mapa chráněných ploch), archeologické výzkumy, stavebně historické průzkumy, přehled publikační činnosti, bibliografie, projekty, popularizace, výroční zprávy. Česky.

  www.jedinak.cz

Rozhovor s archeologem a historikem T. Durdíkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (říjen 2001). Téma: sborník Castellologica Bohemica, obor Kastellologie, archeologický výzkum hradů, tvrzí a středověkých památek. Česky.

  www.kolin.cz

Oficiální prezentace muzea v Kouřimi v sekci stránek regionálního muzea v Kolíně. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Expozice: Muzeum lidových staveb v Kouřimi (MLS) - Skanzen Kouřim; Slovanská Kouřim – hradiště Stará Kouřim; Kouřim a Kouřimsko ve středověku; Měšťanská Kouřim v 18. a 19. století. Sbírky: archeologie (s důrazem na archeologická naleziště Stará Kouřim, Molitorov, Běšínov); perníkářství a cukrářství; umělecké řemeslo (soubor keramického a kameninového nádobí); historie (architektonické prvky); výtvarné umění (barokní plastiky); etnografie (kroje). Virtuální prohlídka. Česky.

  www.muzeum-mb.cz

Oficiální stránky muzea v Mladé Boleslavi. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, historie muzea, přehled expozic (Mladá Boleslav od 18. až do počátku 20. století; Venkov v proměnách času; historie hradu; virtuální prohlídky). Sbírky: archeologie (osídlení Pojizeří), domácí přístroje (žehličky, laterna magika, promítací přístoje 19. století), sklo (české výrobky z 2. poloviny 19. století), výtvarné umění (soubor plastik z 18. století od několika generací sochařské a řezbářské velké rodiny - Jelínkové z Kosmonos), cín, numismatika, pečetidla, staré tisky, historické fotografie (skleněné desky, daguerrotypie aj.), militaria (chladné a palné zbraně zahrnující především období 18. a 19. století; vojenské i lovecké), keramika, etnografie (lidové kroje, malovaný nábytek). Přehled odborných publikací; Vlastivědná společnost Mladoboleslavska; virtuální expozice; informace o pobočkách muzea (Bělá pod Bezdězem; Benátky nad Jizerou). Česky, anglicky.

  www.prachatice.cz

Sekce oficiálních stránek města Prachatice. Počátky města a historie Prachatic ve světle nových archeologických objevů. Počátky osídlení; Vyšehradská kapitula; Zlatá stezka; zakládání měst v Čechách; počátky Prachatic; archeologické výzkumy; dláždění města Prachatic; první sídelní horizont; výrobní objekt; druhý sídelní horizont; zákulisí archeologického výzkumu. Česky.

  www.uappsc.cz

Oficiální stránky ústavu. Historie a účel ÚAPPSČ, aktuality, služby, projekty, kalendář akcí, publikační činnost. Základní informace o archeologii a archeologické péči. Česky.

  www.muzeum-melnik.cz

Oficiální stránky mělnického muzea. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, přehled expozic (historie města; české vinařství; historie výroby kočárků v Čechách; měšťanský interiér přelomu 19. a 20. století; Venkovský interiér druhé poloviny 19.století; lidová architektura 18. a 19. století; přírodovědná expozice mělnicka), historie muzea, přehled publikační činnosti, archeologické vykopávky (Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko), přehled výzkumné činnosti, ochutnávka vín. Přehled nemovitých kulturních památek na okrese Mělník. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.iabrno.cz

Oficiální stránky brněnského ústavu. Historie a zaměření, přehled výzkumných center (středisko pro paleolit a paleontologii, výzkumné středisko pro Řím, stěhování národů a raně středověká období, výzkumné centrum pro slovanskou a středověkou archeologii, pravěké oddělení), archiv, knihovna, publikační činnost ústavu. Česky, anglicky.

  www.arup.cas.cz

Oficiální stránky pražského ústavu. Základní informace, výzkumná činnost (přehled projektů, terénní výzkum, nedestruktivní archeologie), publikační činnost (periodika, neperiodické řady, monografie, nabídky), informace o knihovně (katalog, novinky, odkazy), bibliografie, archiv nálezových zpráv, archeologická databáze Čech, archiv map a plánů, archiv negativů a diapozitivů, formuláře ), památková ochrana, další aktivity (popularizace, výstavy a expozice, skanzen, soutěže, konference, výroční zprávy, sdělení). Česky, anglicky.

  www.muzeum.esnet.cz

Oficiální stránky regionálního muzea sídlícího v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí (město Jindřichův Hradec). Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, aktuality. Expozice: archeologie; Krýzovy jesličky (největší lidový mechanický betlém na světě); gotické platiky (kolekce); ostrostřelecké terče a terčové zbraně (kolekce), hodiny a cechy; Ema Destinnová (síň opěrní pěvkyně); expozice knižní kultury (písemnictví a knihtisk); historie lékárenství v Jindřichově Hradci; expozice Měšťanské a lidové kultury charakterizuje život lidí v 19. století. Česky, anglicky, německy.

www.muzeumbenatky.cz

Sekce oficiálních stránek města Benátek n. J., prezentace regionálního muzea. Historie muzea, informace pro návštěvníky. Expozice příroda benátecka (Benátecký, Mladoboleslavský a Polabský bioregion); Bronzový poklad (soubor bronzových dýk a kruhů z 19.-18. století před Kristem); Páni z Dražic (středověk); Keltové a civilizace; Tycho Brahe de Knudstorp (dánský astronom žil na místním zámku); Benátecký poledník. Další osobnosti: Bedřich Smetana; bratři Bendové (hudebníci František a Jiří Antonín Benda); cestovatelé Josef Kořenský a Josef Polák; parašutistka Marie Krupičková; literáti Zdeněk Kalista, Arnošt Vaněček, Václav Jaromír Picek, Antonín Jaroslav Vrťátko a Věnceslav Ráb; průkopník české archeologie L. Šnajdr a další. Česky.

  www.muzeum-km.cz

Oficiální stránky muzea pro oblast Kroměříž / Kroměřížsko. Základní informace, aktuality, kalendář akcí, odborná knihovna, publikační činnost. Max Švabinský - Památník; zámek Chropyně; Rymice - lidové stavby; Expozice Příroda a člověk (archeologie, příroda); Marie von Ebner-Eschenbach - hrobka; Větrný mlýn (Velké Těšany, Bořenovice). Česky.

  www.muzeumzatec.cz

Oficiální stránky muzea, které spoluzaložil vlastivědný buditel Karel Alois Polánek. Základní informace pro návštěvníky, historie města, archeologie, chmelové známky (specializovaný kabinet). Kalendář akcí, výzkumná činnost, nabídka publikací, tipy na výlet. Česky, anglicky, německy.

  www.uappmost.cz

Oficiální stránky ústavu. Základní informace, informace o zaměření, knihovna, archiv, vydavatelská činnost, pracoviště GIS a geodézie, výroční zprávy, granty. Česky.