Historie na internetu
  

abcHistory.czArcheologie › Archeologický výzkum Blízkého východu

Archeologie Blízkého Východu


Vykopávky na Blízkém východě
  ddc.aub.edu.lb

Sekce oficiálních stránek Univerzity, věnující se muzeu. Bylo založené roku 1868 a je třetím nejstarším muzeem na Blízkém východu. Zahrnuje rozsáhlou sbírku artefaktů z Libanonu a sousedních zemí, sledující postupný pokrok na Blízkém východu, a to od nejrannější doby kamenné až k islámské době. K dispozici aktivity muzea, speciální sbírky, obchod, práce v poli, informace o publikacích. Anglicky.

  www.apaa.info

Oficiální stránky APAA, neziskové organizace, která byla založena v prosinci 2002 v USA ve státě Kalifornia. Cílem APAA je zajistit propagaci afghánského a kulturního dědictví, poznatky začlenit do výuky na školách jak mezinárodně, tak i v Afghánistánu a multikulturních společnostech. Na hlavní stránce aktuality. Dále informace o APAA, vzdělávací programy, sekce věnovaná afghánským sirotkům, projekty a iniciativy APAA, informace o možnosti sponzorství. Další sekce se věnují sponzorům a spřáteleným organizacím APAA, jako je např. UNESCO, Afghánská ambasáda, Světový archeologický kongres, Asijské muzeum umění v San Franciscu apod. Anglicky.

  www.biblebelievers.com

Klasické a dosud velmi cenné dílo Dva Babylóny převedené do elektronické podoby. Studie zkoumající na základě archeologických objevů vliv starověkého Babylóna na náboženství, především na Křesťanstvo. Archeologické nálezy v Mezopotámii. Anglicky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku