Historie na internetu
  

abcHistory.czGenocida, vyhánění › Antifašisté

Antifašisté


Protifašistické hnutí v různých podobách

Antifašismus je široký pojem, zahrnující v sobě velkou škálu názorových proudů a hnutí, které jsou v nějakém smyslu nepřátelské vůči fašismu a nacismu. Pojem je někdy mylně redukován pouze na politické směry a hnutí. Nejznámějším příkladem antifašismu je odboj během druhé světové války, který je většinou chápán jako aktivní projev politického názoru a přímý i nepřímý (třebaže i skrytý) boj proti nacistické okupaci. Když ale v poválečném Československu vznikl Svaz protifašistických bojovníků, stala se jeho členy (opět vcelku logicky) i řada osob, které byly během války nikoli aktivními bojovníky, ale oběťmi nacismu (přeživší z nacisty zničené obce Lidice apod.)
Max von der Grün

Po více než 40 letech vychází v češtině slavný německý román, připomínající útoky proto německým antifašistům v Sudetech mezi roky 1933 až 1945

Světově proslulý román Dva dopisy Pospischielovi vyšel v češtině prvně roku už 1972. Na tehdejší dobu v nepříliš výrazném nákladu 3.600 výtisků. Není se co divit, že pro většinu českých čtenářů dávno zapadl. Nevěnovat mu pozornost by přitom byla škoda. Obsahuje totiž neobvyklý německý pohled na události v předválečném pohraničí.

Číst celý článek ... ››


Zdeněk Bauer

Vzpomínáte si na šíleného inspektora Dreyfuse z filmů o Růžovém panterovi? Možná vás překvapí, jak intenzivně se tento pražský rodák zapojoval do protifašistických aktitit. Do knižní distribuce v těchto dnech přichází obsáhlá biografie světově proslulého česko-britského herce Herberta Loma.

Číst celý článek ...