Historie na internetu
  

Aktuální podrubriky

rešerše webu


 Ikona RSS kanálu Ikona RSS kanálu Ikona RSS kanálu

Text nevzniká sám od sebe
Rešerše: abcHistory.czVálečné konflikty › Druhá světová válka (1939–1945)

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA


1939–1945
www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. Španělská revoluce 1936-1939; Mobilizace čsl. armády v květnu 1938; Ve stínu říšské orlice; Emil Hácha; Morava v nacistické politice; Reinhard Heydrich; Erich Kulka - Židé v Čs. vojsku; Mládež vede Brno (1949); Nagasaki a Hirošima - atomový útok; Stalinismus; Amerikanizace Německa; Zahraniční politika USA; Válka v koloniích a na moři 1914-1917; Chruščov; H. A. Kissinger - Umění diplomacie; Černošské hnutí v USA; Japonsko; Maďarsko; Slovensko; Vznik, vývoj a organizace Evropského společenství (následně Evropské Unie); NASA. Česky.

www.druhasvetova.net

Zájmové stránky zaměřené na historii druhé světové války. Články rozdělené na oblasti: Česko a Slovensko, příběhy, holocaust, bojiště, osobnosti, reportáže, recenze. Nabídka literatury. Speciální sekce: Erich Maria Remarque (životopis, romány, filmy, články, fotogalerie); Pius XII. a druhá světová válka (dobové dokumenty, polemiky, bibliografie). Slovensky.

www.spiegel.de

Specializovaná příloha anglických stránek německého časopisu Der Spiegel, věnovaná druhé světové válce. Začátek války, časová přímka, bombardování Drážďan (Drážďany), konec války. Multimédia, fotografie, nákresy, zvukové záznamy, články. Anglicky.

www.historyplace.com

Soukromé a nezávislé internetové stránky spravované Philipem Gavinem, autorem několika historických publikací. Materiály zaměřené na americkou revoluci, americkou občanskou válku, dějiny 20. století, druhou světovou válku, nacismus, vietnamskou válku, masovou genocidu, historii úřadu prezidenta USA a další. Anglicky.

wimgs.idnes.cz

Multimediální expozice serveru iDnes.cz dokumentují klíčové události v letech 1933-1945 vedoucích k rozpoutání druhé světové války, její průběh, ukončení a rovněž následky. Obsáhlá sbírka fotografií, videozáznamy, zvukové záznamy, reprodukce dobového tisku a dokumentů, komentáře; přehledné chronologické zpracování. Přes menu je možný vstup na portál iDnes. Česky.

www.fronta.cz

Stránky věnované druhé světové válce. Široce pojatý web zaměřený nejen na vojenskou stránku války (Západní a Východní fronta, Středomoří, Pacifik, zbraně, technika, opevnění, tanky, letadla a další) ale rovněž na špionáž, osobnosti, propagandu, holocaust, válečné zločiny a jiné. Seznam odborné literatury, recenze, mapy, fotogalerie, memorabilie.

www.rozhlas.cz

Sekce stránek Českého rozhlasu vytvořená u příležitosti 60. výročí konce druhé světové války. Texty, fotogalerie, audiogalerie. Osvobození ČSR, bitva o rozhlas, historie, současnost, lidé, letectvo, tanky, námořnictvo, válečné zločiny, veteráni, historické akce. Přes menu lze vstoupit do dalších sekcí stránek. Česky.

www.jedinak.cz

Rozhovor s historikem J. Kvačkem, publikovaný původně v publicistickém časopisu Reflex (1999). Téma rozhovoru: Mnichov, Hitler, okupace, druhá světová válka, heydrichiáda. Česky.

www.gov.cz

Plné znění zákona ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Česky.

www.zapomenutihrdinove.cz

Oficiální prezentace projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ / „Documenting the destinies of the active anti-Nazis who were affected by the measures taken against so-called enemy population in the post-war Czechoslovakia“. Válečná a poválečná perzekuce českých občanů německé národnosti. Realizace: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Národní archiv, Muzeum města Ústí nad Labem, Dozorčí komise k plnění projektu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Základní informace o projektu, kalendář akcí, výpovědi pamětníků, odborné texty. Česky, anglicky, německy.

www.ceskatelevize.cz

  Sekce oficiálních internetových stránek České televize. Internetové vysílání ČT. Digitální archiv specializovaného televizního magazínu. Základní informace o obsahu tohoto dílu: Využívání těžké bojové techniky ve válečných operacích. Česky.

www.abcHistory.cz

Videotéka portálu abcHistory.cz s ukázkami dobových filmových záznamů i retrospektivních dokumentů a komentářů. Česky, anglicky, německy, rusky.

www.zasvobodu.cz

Oficiální stránky politické, nestranické a nezávislé organizace, která sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce a pozůstalé po nich. Domácí a zahraniční tzv. II. odboj. Základní informace o ČSBS, aktuality, kdo je kdo Knižní dokumentace, kauzy, filmová dokumentace, kalendář akcí, odbojové tradice, obsáhlá fotogalerie. Časopis Národní Osvobození (historie a výběr článků). Česky.

druha.svetova.cz

FanWeb specializovaný na události druhé světové války. Nástin společensko-historického pozadí konfliktu, přehled významných událostí, osobnosti války, názory a diskuze. Česky.

www.hrdinove.cz

Oficiální stránky nevládní a neziskové organizace, která systematicky usiluje o společenskou satisfakci českých (československých) válečných veteránů. Stěžejním projektem jsou „Hlasy hrdinů“, zvukový archiv autentických výpovědí českých (československých) veteránů druhého zahraničního odboje. Stránky zpřístupňují osudy hrdinů v textové, zvukové i obrazové podobě. Česky.

www.zivapamet.cz

Oficiální stránky obecně prospěšné společnosti založené pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu. Vznik společnosti byl iniciován samotným průběhem procesu odškodnění z titulu nucených a otrockých prací během 2. světové války, přičemž cílem společnosti je vytvořit a spravovat archiv vzpomínkového dědictví osob pronásledovaných během 2. světové války. Základní informace, projekty, výroční zprávy, dobové dokumenty, vzpomínky pamětníků. Česky, německy.