Historie na internetu
  

abcHistory.czNovověk › 19. století

Dějiny 19. století


19. století označuje roky 1801–1900 Gregoriánského kalendáře

Století páry a vědeckotechnické revoluce, proměny společnosti po stránce vzdělanostní, politické i kulturní. Doba několika ostrých, ale krátkých bitev či válek, obecně však dlouhé období zdánlivého klidu, bezpečí a stability. Devatenáctým stoletím de facto končí starý svět. Na něj navazuje moderní doba v podobě 20. století.


V případě zájmu o 19. století doporučujeme vedle této podrubriky prolistovat rovněž podrubriku muzea a galerie, neboť řada regionálních muzejních institucí se specializuje na národopisnou a vlastivědnou tématiku, zaměřenou velmi často na každodenní život v 19. století.


Procházka na Mostě

Přesně před sto lety zemřel císař František Josef I. Někteří Češi mu za jeho života lidově říkali „Starej Procházka“. Proč? Asi vás překvapí, proč mu tak neříkali…

Číst celý článek ... ››


Josef Benoni S nedávným vydáním knihy Josefa Benoniho Příběhy ze starého Lanškrounska se (s odkazem na podtitul knihy Lanškrounský »hejtman z Kopníku«) začalo opět výrazněji skloňovat slovo „kopnikiáda“.


kniha dějiny každodennosti v 19. století

Recenze knihy: Lenderová, Milena – Jiránek, Tomáš – Macková, Marie: Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. 1. vydání. Karolinum, Praha 2009, 430 s. Text recenze a související poznámky.


www.upce.cz

Sekce stránek Katedry historických věd FHS UPCE. Učební skriptum ke stažení ve formátu pdf. Život všední i sváteční během novověku a během 19. století.


  www.upol.cz

Sekce stránek Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP). Databáze pramenů k dějinám 19. století je určena posluchačům a vyučujícím kurzů obecných dějin 19. století, případně též studentům a vyučujícím historických proseminářů na gymnáziích či středních školách. databáze obsahuje písemné i obrazové prameny k nejrůznějším tématům vztahujícím se k 19. století. Česky.

  www.google.com

Reprodukce díla Josefa Jungmanna. Druhé vydání z roku 1845. Jungmannova teorie literatury, v níž líčí bohatství české literatury. Česky.

  www.cefres.cz

  Odborná studie, publikovaná na stránkách Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). Přednáška z kolokvia „Quelle Europe annonce la bataille d'Austerlitz?“. Česky.

  www.cefres.cz

  Odborná studie, publikovaná na stránkách Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). Přednáška z kolokvia „Quelle Europe annonce la bataille d'Austerlitz?“. Česky.

  www.cefres.cz

  Odborná studie předního českého specialisty, publikovaná na stránkách Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). Demografický vývoj 19. století. Přednáška z kolokvia „Quelle Europe annonce la bataille d'Austerlitz?“. Česky.

  www.cefres.cz

  Odborná studie, publikovaná na stránkách Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). Přednáška z kolokvia „Quelle Europe annonce la bataille d'Austerlitz?“. Česky.

  www.mravenec.cz

Soukromé stránky studenta VŠ (Jindřich Kačer), jejichž účelem je poskytnout případným dalším zájemcům poznámky z učiva vysokých škol pro oblast historie a filozofie. František Palacký 1868-1876; Svitavy 1849-1918; Revoluce 1848; České dějiny 18.-20. století; Domovské právo ve starém Rakousku; Změny v životě venkovského obyvatelstva v 19. století; Národní museum; Král železnic Bethel Henry baron von Strousberg a Rokycansko; František Josef I.; Z počátků moravského sociálního zákonodárství; Dolní vrstvy v 19. století; Česká pasivní politika v 70. letech 19. století; Moravská společnost a Velká francouzská revoluce; Čechy a Kraňsko 1860-1914; Napoleon; Code civil - Občanský zákoník ve Francii; Ruské impérium v 19. století; Mikuláš II.; Rasputin; Krize a pád ruského imperia; Rusko-Japonská válka; Trojí dělení Polska, Varšavské knížectví; Jules Michelet; Občanská válka Severu proti Jihu; Dohoda a Trojspolek; Vídeňský kongres; Britské impérium v 19. století; Britský koloniální systém; Děkabristé; Otto von Bismarck; Ruský narodnický anarchismus; Clemens Metternich; Giuseppe Mazzini. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.bozena-nemcova.cz

Oficiální stránky společnosti založené roku 1932 v Praze. Stručný přehled historie a činnosti spolku, smysl činnosti, dokumenty, kalendář akcí. Božena Němcová: životopis, bibliografie, literatura o Boženě Němcové, přehled filmů, muzea, významná místa. Česky.

  www.lidovky.cz

Sekce stránek tradičního liberálního českého deníku. Archiv tištěných Lidových novin s možností vyhledávání, časová přímka historie novin v obrazech: Jak se narodily Lidové noviny (1893-1918), Hvězdné časy: Heinrich, Čapek, Peroutka (1918-1938), 2. světová válka a protektorát (1938-1945), Svobodné noviny (1946-1952), Samizdatové Lidovky (1987-1990), Od psacích strojů po www.lidovky.cz (1990 až současnost). Základní informace o současnosti „Lidovek“. Česky.

  zuzana.hiu.cas.cz

Oficiální stránky ústavu. Základní informace, přehled odborných oddělení (dějiny středověku, dějiny raného novověku, české a obecné dějiny 19. a 20. století, biografické studie), informace o knihovně (otevírací doba, katalogy a databáze, online MVS), biografické databáze, pramenné sbírky (mapová sbírka, pozůstalost A Sedláčka), nakladatelství (novinky, periodika, ediční plán), seznam pracovníků, granty, dlouhodobé projekty (encyklopedie českých dějin, biografický slovník, historický atlas měst ČR), bulletin HÚ, výroční zprávy, aktuality.

  www.cvut.cz

Stránky dr. Martiny Bečvářové z Českého vysokého učení technického. Historie matematiky (linerární algebra, česká matematika, matematika na našem území v 19. století), dějiny matematiky na FD ČVUT, mezinárodní konference historie matematiky, historie technického školství, příklady z algebry apod. Curicullum Vitae dr. Bečvářové.