Historie na internetu
  

abcHistory.czNovověk › 18. století

Dějiny 18. století


18. století označuje roky 1701–1800 Gregoriánského kalendáře

Během 18. století dochází je značným změnám v oblasti lidského poznání a myšlení. Zde je třeba hledat začátek průmyslové revoluce 19. století a s ní související nový životní styl. Stejně tak mají v 18. století kořeny politické proměny pozdějších desetiletí. Je to doba osvícenství a racionalismu.
www.upce.cz

Sekce stránek Katedry historických věd FHS UPCE. Učební skriptum ke stažení ve formátu pdf. Život všední i sváteční během novověku a během 19. století.


www.ahmp.cz

Oficiální prezentace kroužku, který si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost se závěry bádání v časovém rozmezí raného novověku. Přehled realizovaných přednášek, včetně jejich shrnutí.


www.isecs.org

Oficiální stránky mezinárodní společnosti zaměřené na výzkum 18. století a to ve všech aspektech jeho kulturní tradice (historický, filozofický, ideologický, náboženský, lingvistický, literární, vědecký, umělecký, soudní), ve všech zemích, bez výjimky. Základní informace o ISECS/SIEDS, projekty, publikační činnost.


  www.kolin.cz

Oficiální prezentace muzea v Kouřimi v sekci stránek regionálního muzea v Kolíně. Základní informace pro návštěvníky, historie muzea, kalendář akcí. Expozice: Muzeum lidových staveb v Kouřimi (MLS) - Skanzen Kouřim; Slovanská Kouřim – hradiště Stará Kouřim; Kouřim a Kouřimsko ve středověku; Měšťanská Kouřim v 18. a 19. století. Sbírky: archeologie (s důrazem na archeologická naleziště Stará Kouřim, Molitorov, Běšínov); perníkářství a cukrářství; umělecké řemeslo (soubor keramického a kameninového nádobí); historie (architektonické prvky); výtvarné umění (barokní plastiky); etnografie (kroje). Virtuální prohlídka. Česky.

  www.cms-kh.cz

Oficiální stránky muzea v Kutné Hoře. Základní informace pro návštěvníky, aktuality, kalendář akcí, služby veřejnosti, historie muzea. Expozice: Královské horní město, měšťanská kultura a život v 17. – 19. století (Kamenný dům); Josef Kajetán Tyl (rodný Tylův dům); gotické památky města; expozice Českého muzea stříbra a středověký důl (Hrádek). Česky, anglicky, německy.

  www.muzeum-melnik.cz

Oficiální stránky mělnického muzea. Základní informace pro návštěvníky, kalendář akcí, přehled expozic (historie města; české vinařství; historie výroby kočárků v Čechách; měšťanský interiér přelomu 19. a 20. století; Venkovský interiér druhé poloviny 19.století; lidová architektura 18. a 19. století; přírodovědná expozice mělnicka), historie muzea, přehled publikační činnosti, archeologické vykopávky (Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko), přehled výzkumné činnosti, ochutnávka vín. Přehled nemovitých kulturních památek na okrese Mělník. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  jindrich.wz.cz

Sekce osobních archivářských stránek (Jindřich Marek). Text vydaný tiskem ve III. svazku Soupisu spolu s Berounským krajem (Jan Hálek, Klára Kučerová) a Táborským krajem (Martina Švadlenová). Přehled počtu rodin v kraji; Seznam pramenů a literatury, Seznam zkratek. Česky, dílčí část německy.

  wwww.jmc.cz | wwww.upce.cz

Stránky společnosti pro interdisciplinární a mezinárodní kontakty ve výzkumu 18. století. Cílem společnosti je podporovat interdisciplinární výzkum problematiky pobělohorských dějin českých zemí a další aktivity, které z vědeckého bádání bezprostředně vycházejí nebo mu poskytují podněty. Základní informace o společnosti, publikované Bulletiny, aktuality, kalendář událostí, odkazy na další stránky. Česky.